Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi

Prekladateľský trh sa neustále mení a požiadavky na kvalitu, presnosť, kompatibilitu a termíny prekladateľských výstupov sú čoraz náročnejšie. Jedným z riešení, ako sa s nimi vyrovnať, je používanie tzv. CAT nástrojov (z angl. Computer Aided Translation, počítačom podporovaný preklad).

Základom filozofie CAT je používanie prekladovej (translačnej) pamäte, ktorú vytvára prekladateľ alebo skupina prekladateľov, pracujúcich na spoločnom projekte. Do tejto prekladovej pamäte, špecifickej pre konkrétny projekt, sa priebežne ukladajú prekladateľské riešenia, t. j. preložené páry slov, termínov, viet alebo celých odstavcov (textové páry v zdrojovom a cieľovom jazyku, tzv. segmenty). Opakované zhody v priebehu prekladu pre prekladateľa znamenajú možnosť prevziať, resp. využiť už preložený text (so 100% alebo čiastočnou zhodou). Toto je veľkou výhodou pri preklade odborných, technických a vedeckých textov, kde použitie tejto pamäte prináša nielen výraznú úsporu času pri preklade, ale zaručuje tiež kompatibilitu a konzistenciu prekladov odborných termínov a väzieb v rámci daného textu, skupiny príbuzných textov či skupiny prekladateľov, pracujúcich na spoločnom projekte. Taktiež zaručuje opakovateľnosť terminológie u daného klienta v prípade ďalších zadaní prekladu z daného odboru aj po dlhšom čase.
Prekladatelia si môžu v rámci CAT nástroja vytvárať vlastné glosáre s odbornou terminológiou, ktorých obsah sa v texte priebežne zvýrazňuje. Na celkovú konzistentnosť tímových prekladov dohliada u zadávateľa (prekladateľskej agentúry) projektový manažér.

Základné výhody používania CAT nástrojov sú nespochybniteľné a medzi najvýraznejšie prínosy ich používania patrí

  • zníženie finančných nákladov vynaložených na preklad
  • úspora času vďaka efektívnemu využívaniu obsahu prekladovej pamäte,
  • konzistencia a kompatibilita (odborných) termínov v rámci textu, skupiny príbuzných dokumentov a členov prekladateľských tímov,
  • zefektívnenie komunikácie medzi prekladateľmi, agentúrami a klientmi, ktorí pracujú s niektorým z osvedčených CAT nástrojov (ich vstupy a výstupy sú štandardizované a prenositeľné prostredníctvom exportu a importu prekladaných súborov aj prekladových pamätí),
  • budovanie histórie a archívov prekladov pre klienta s možnosťou štrukturovania vytváraných prekladov podľa zvolených kritérií.

Pripomíname, že CAT nástroje nemajú prekladateľov nahrádzať, ale pomáhať im v ich práci tým, že eliminujú ich repetitívnu (netvorivú) prácu.

Medzi najpoužívanejšie CAT nástroje patria: SDL Trados (nepísaný štandard v tejto oblasti), memoQ, Across, STAR Transit, WordFast a ďalšie.

Veľmi radi spracujeme váš projekt s dlhodobými vyhliadkami  pomocou CAT nástroja a tým získate nezanedbateľnú úsporu finančných nákladov za prekladateľské služby a iné benefity.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na automatický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie