Preklad patentov

Čo je preklad patentov a na čo je dobrý? Patent, alebo inak „zákonná ochrana vynálezov“, zaručuje vlastníkovi patentu výhradné právo na využitie vynálezu priemyselne. Čo však v prípade, že potrebujeme preložiť patentovú prihlášku?

Pri žiadaní o patent a podávaní patentovej prihlášky je potrebné zvážiť preklad každého slova. Hladký priebeh môže totiž narušiť aj jedno nepresne preložené slovo.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Čo ponúka prekladateľská agentúra VERTERE?

  • Odborný preklad na základe vašich podmienok.
  • Presné dodržiavanie termínov a práca na patente hneď po jeho doručení, keď si to vyžaduje termín.
  • Tím skúsených prekladateľov, ktorí majú skúsenosti s prekladom patentov a poznajú štylistické formulácie, ktoré sa pri preklade patentov používajú.
  • Naformátovanie textov do požadovanej podoby.
  • Flexibilné reakcie prekladateľského tímu na každú aktualizáciu.
  • Preklad textov v grafickej podobe či prevod merných jednotiek na európske štandardy je samozrejmosťou.
  • Istotu, že všetky technické nákresy, schémy, grafy alebo chemické vzorce sa po preklade nachádzajú na správnom mieste presne tam, kde by mali byť.

Prekladateľská agentúra Vertere disponuje profesionálmi pre každý z jazykov, ktorý nájdete na web stránke. Pokiaľ máte záujem o odborný preklad patentov či iných dokumentov, neváhajte a požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku.