Úradný preklad výpisu z obchodného registra

Úradný preklad výpisu z obchodného registra sa najčastejšie prekladá do jazykov ako sú angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina či ruština. Úradný preklad výpisu z obchodného registra je menej náročný na zvládnutie terminológie, preto ho vieme dodať aj v rýchlych termínoch.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Úradný preklad výpisu z obchodného registra je potrebné pri dokumentoch a preklade zviazať spolu, preto sa vyžaduje dodanie originálneho dokumentu. Expresne rýchly, úradný a oficiálny preklad výpisu z obchodného registra vieme dodať po dohode k nahliadnutiu v určitých prípadoch aj do 24 hodín. Objednajte si úradný preklad vyššie spomínaných dokumentov veľmi jednoducho online.

Prípadne nás navštívte na jednej z našich pobočiek.