Pre váš biznis je kvalitný preklad obchodnej zmluvy neoceniteľný.

Obchodné zmluvy predstavujú základný pilier podnikania. Uzatvárajú sa medzi obchodníkmi z rôznych krajín, komunikujúcimi v rôznych jazykoch. Pre väčšinu podnikateľov je samozrejmosťou, že budú tieto dokumenty prekladané s maximálnou presnosťou a odbornosťou. Pre váš biznis je kvalitný preklad obchodnej zmluvy neoceniteľný.

Význam odbornosti pri preklade obchodnej zmluvy.

Preklad obchodnej zmluvy je zložitý proces, ktorý si vyžaduje jazykovú odbornosť, znalosť právnych termínov a celkové porozumenie podnikateľskému kontextu. Bez týchto schopností je riziko chyby alebo nedorozumenia veľké, a takéto chyby majú pre váš biznis vážne dôsledky.

Uveďme si jeden príklad:

Anglický výraz contract execution, sa chybne preloží (či už prostredníctvom AI) ako realizácia zmluvy, pričom ide o podpísanie zmluvy.

Táto chyba spôsobí, že ak sa v ustanovení uvádza napríklad, že zmluvná strana má povinnosť vykonať istý úkon po „contract execution“ a preloží sa to ako po „realizácii/zrealizovaní zmluvy“, pričom táto povinnosť zmluvnej strany platí už odo dňa podpísania zmluvy, je to vážny problém.

Podobné nedorozumenia vznikajú aj pri preklade do iných jazykov, ako je nemčina, ruština, španielčina, taliančina, turečtina, bulharčina a iné. Preto je nesmierne dôležité, aby prekladateľ, ktorý  zmluvu prekladá, mal skúsenosti v danej oblasti a dokonale rozumel jazyku a kultúre cieľovej krajiny.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Výhody kvalitného prekladu obchodnej zmluvy.

Kvalitný preklad obchodnej zmluvy poskytuje istotu, že všetky podmienky, povinnosti a práva ustanovené v zmluve sú správne a jasne interpretované všetkými stranami. Takýto preklad umožňuje obchodovať s dôverou a minimalizovať riziko nedorozumenia alebo sporov.

Záverom chceme povedať, že kvalitný preklad nie je len o správnom preklade slov. Je to o preklade významu, o preklade kultúry a o preklade podnikateľských zámerov. Je to o tom, aby vaše obchodné zmluvy boli jasné, presné a účinné, bez ohľadu na jazyk, v ktorom sú písané. A práve v tomto smere je kvalitný preklad obchodnej zmluvy neoceniteľný pre váš biznis.

V prípade vášho záujmu o prekladateľské služby vám radi vypracujeme cenovú kalkuláciu na mieru. Zašlite nám materiály určené na preklad prostredníctvom nášho online formulára. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na aický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie