Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní

Elektronický úradný preklad môže zhotoviť iba prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradný prekladateľ musí spĺňať jazykové a odborné skúšky a musí disponovať presne definovanými identifikačnými znakmi ako sú aktívny kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a časová pečiatka.


Identifikačné znaky platného, elektronického úradného prekladu

Elektronické úradné preklady vyhotovuje úradný prekladateľ registrovaný na Ministerstve spravodlivosti SR a spĺňa jazykové a odborné vzdelanie. Úradný prekladateľ musí vlastniť aktívny kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a časovú pečiatku.

Úradný prekladateľ vyhotovený elektronický úradný preklad podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a musí pridať časovú pečiatku. Elektronický podpis zastupuje podpis a pečiatku v papierovej podobe a časová pečiatka určuje presný dátum vyhotovenia elektronického úradného prekladu. Je to dôležité, keďže niektoré dokumenty a ich preklady majú obmedzenú platnosť.


Spôsob zhotovenia elektronického úradného prekladu

Elektronický úradný preklad sa zhotovuje často ako skenovaný dokument papierovej podoby najčastejšie v PDF súbore. Súbor obsahuje  naskenovanú kópiu originálneho dokumentu alebo originálny elektronický dokument, preklad, doložku prekladateľa a kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a s časovou pečiatkou.

Pre bežné použitie je možné elektronický úradný preklad vytlačiť. Aby však bol preklad v listinnej podobe použiteľný na právne účely, je potrebné vykonať zaručenú konverziu a to tak, že získate overenie listín u notára, advokáta alebo na pošte.


Elektronický úradný preklad a jeho použitie

Elektronický úradný preklad je veľmi vhodným spôsobom, ako si uľahčiť administratívnu komunikáciu prostredníctvom elektronických služieb štátu. Elektronický úradný preklad uznávajú všetky orgány verejnej moci – súdy, okresné úrady aj miestne samosprávy.

Elektronický úradný preklad je prínosom pri komunikácii so živnostenským úradom a obchodným registrom, či pri komunikácii so súdmi. Použitie elektronického úradného prekladu si vždy vopred overte u inštitúcie, kde chcete úradný preklad predložiť.


Výhody elektronického úradného prekladu

Elektronický úradný preklad je v našom priestore novinkou, ktorá prináša so sebou niekoľko výhod oproti klasickému papierovému vyhotoveniu úradného prekladu. Pri elektronickej komunikácii s úradmi a súdmi dochádza k značnej úspore času a nákladov.

Výhodou je už samotné zaobstaranie úradného prekladu v elektronickej podobe, pri ktorej sa znižujú náklady a čas na jej vyhotovenie, pretože nie je potrebné doručovať originál alebo notársky overenú kópiu. Preklad získate expresne rýchlo priamo do svojho zariadenia a následne môžete okamžite uskutočniť ďalšiu komunikáciu s orgánmi štátnej moci.

Ďalšou výhodou je, že úradný preklad v elektronickej podobe môžete použiť aj niekoľkonásobne krát a pritom budete používať stále len jeden dokument s jedným nákladom bez zbytočného papierovania a tlačenia dokumentov. A stále máte možnosť dať si vyhotoviť papierovú verziu u notára, advokáta alebo na ktorejkoľvek pošte s elektronickými službami prostredníctvom zaručenej konverzie.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na aický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie