Preklad splnomocnenia

Čo je odborný preklad splnomocnenia a na čo je dobrý? Splnomocnenie, generálna plná moc alebo plnomocenstvo, dokument, ktorý je často vyžadovaný v rôznych inštitúciách a situáciách na Slovensku a zahraničí. Síce má splnomocnenie menší rozsah, stále ide o úradný dokument, ktorý je potrebné preložiť odborne a správne tak, aby bola jeho platnosť plnohodnotná.

Situácie, ktoré si vyžadujú platné splnomocnenie sú rôzne, a najčastejšími jazykmi, do ktorých sa tento dokument u nás prekladá, je angličtina či nemčina, avšak odborný preklad ponúka naša agentúra vo viacerých jazykoch, ktorých zoznam nájdete tu.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Je splnomocnenie po preklade platné pre všetky inštitúcie?

Áno. Preklad je po vyhotovení zviazaný s pôvodným (zdrojovým) dokumentom a prekladateľskou doložkou. Následne bude v takejto forme akceptovateľný všetkými inštitúciami ako v zahraničí, tak aj na Slovensku.

Je potrebné doniesť splnomocnenie osobne?

Nie. Nezáleží na tom, kde sa práve nachádzate. Stačí, ak nám pošlete do e-mailu naskenované splnomocnenie, agentúra si ho vytlačí. Dokumenty je možné zaslať aj poštou. Ako u všetkých dokumentov, tak aj v tomto prípade platí, že každý ďalší postup, týkajúci sa odovzdania a preberania preložených a overených dokumentov, je dohodnutý už individuálne.

Agentúra Vertere ponúka odborný úradný preklad splnomocnenia do akéhokoľvek cudzieho jazyka, ktorý má v ponuke, a taktiež aj preklad do slovenského jazyka.