Konzekutívne tlmočenie sobáša

Prerušovaný prejav rečníka striedaný s prejavom tlmočníka sa nazýva konzekutívne tlmočenie. Rečník prednesie časť svojho prejavu a následne ho tlmočník pretlmočí do požadovaného jazyka. Využiť sa môže aj pri uzatvorení manželstva a na sobášoch.

Špecialitou konzekutívneho tlmočenia sobáša a svadby je, že tento úkon si vyžaduje súdneho tlmočníka, ktorý je zapísaný v zozname znalcov a tlmočníkov. Tlmočník bude počas sobáša a uzatvorenia manželstva tlmočiť úradný úkon, preto sa musí uistiť, že bude nezávislý a klient tlmočenému prejavu plne rozumie.

Pri konzekutívnom tlmočení sobáša a svadobného obradu vám navrhneme optimálne riešenie tlmočenia a zabezpečíme vám profesionálneho súdneho tlmočníka vo všetkých hlavných jazykových kombináciách.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.