Úradný preklad vysvedčenia a diplomu

Úradný preklad vysvedčenia a diplomu je veľmi častým javom pri zahraničných študentoch a zamestnancoch. Úradný preklad sa často zamieňa slovami ako súdny alebo oficiálny.

Pri našej práci v prekladateľskej agentúre sa často stretávame s prekladmi diplomu, či vysvedčenia, vysvedčenia o maturitnej skúške, príp. výučného listu do anglického a nemeckého jazyka.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Často sa tento typ dokumentu prekladá aj do jazykov ako španielčina, francúzština, maďarčina, ruština, ukrajinčina či holandčina.

Úradný preklad z alebo do vieme realizovať vo viac ako 42 svetových jazykoch. Úradný preklad diplomu, úradný preklad vysvedčenia, úradný preklad dodatku k diplomu, či úradný preklad dodatku k maturitnej skúške sú menej náročné preklady, aj z pohľadu terminológie aj z pohľadu času, preto ich vieme realizovať v niektorých prípadoch aj do 24 hod.

Úradný preklad diplomu alebo úradný preklad vysvedčenia sa takmer nikdy neviaže s originálom dokumentu. Postačuje bežná alebo notársky overená kópia. Objednajte si úradný preklad vyššie spomínaných dokumentov veľmi jednoducho online.

Prípadne nás navštívte na jednej z našich pobočiek.