Preklad lekárskych správ

Preklady medicíny a farmácie si vyžadujú dodatočné vzdelanie v oblasti lekárskej terminológie. Pri preklade lekárskych správ a posudkov je niekedy potrebné nám vytvoriť terminologický slovník v danej oblasti, aby sme boli schopní preklad lekárskych a zdravotníckych termínov spracovať a presne preložiť. Pri lekárskych správach a posudkoch potrebujeme mať istotu, že je lekárska terminológia správna.

V oblasti zdravotníctva a zdravotníckych služieb sa venujeme prekladom rôznych dokumentov, správ, letákov a textových materiálov:  

  • Preklady zdravotných správ a posudkov
  • Preklady dokumentácie a manuálov k lekárskym prístrojom a medicínskym aparátom
  • Preklady dokumentácie pre atesty liekov a klinické štúdie
  • Preklady príbalových letákov k liekom alebo textov na obaloch liečiv

V našej praxi sme sa stretli už s prekladom propagačných materiálov k lekárskym preparátom, ale venovali sme sa aj prekladu web stránok a e-shopov so zdravotným a lekárskym obsahom.

V oblasti kúpeľnej starostlivosti a zdravotnej kozmetiky ponúkame kompletné preklady textov a správ. Okrem prekladov zdravotne vzdelaným odborníkom vám vieme zabezpečiť aj tlmočenie počas prezentácií, seminárov alebo konferencií s lekárskou tematikou.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.