Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy

Koronavírus zasiahol rôzne skupiny pracujúcich v rôznych oblastiach. Jednou zo zasiahnutých skupín sú tzv. „pendleri“ – pracujúci, ktorí cestujú za prácou do a zo zahraničia na Slovensko. Slovenská republika chystá pre nich povinné testovanie, ku ktorému budú potrebovať úradný preklad dokumentov na preukazovanie negatívnych testov na Covid19 – koronavírus.

Koronavírus sa objavil ako blesk z čistého neba. Zasiahol nám do životov, obmedzil nás na pohybe a zasiahol aj pracovnú a ekonomickú oblasť všetkých štátov a krajín po celom svete. Mnohé opatrenia smerujú k tomu, aby sa šírenie koronavírusu spomalilo, resp. úplne zastavilo.


Pendleri sa budú preukazovať úradným prekladom negatívneho testu

Vláda Slovenskej republiky dlhodobo zvažuje vyriešenie situácie s pracujúcimi, ktorí dochádzajú na Slovensko, alebo do zahraničia za prácou. Takíto ľudia získali v poslednom čase označenie ako pracujúci cestujúci za prácou – pendleri.

Koronavírus nezasiahne v budúcnosti len cestovanie ako také, ale aj pre pracujúcich v zahraničí a dochádzajúcich zo zahraničia sa bude vyžadovať potvrdenie negatívnych testov na Covid19 – koronavírus s úradne vyhotoveným prekladom výsledkov testov v jazyku pre danú krajinu – angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, čeština, ruština, poľština, maďarčina a iné.

Tieto úradné preklady vám dokáže vyhotoviť profesionálny prekladateľ a tlmočník už do niekoľkých hodín. Spoľahlivého partnera na odborný preklad nájdete aj na našej stránke. Máme bohaté  a dlhoročné skúsenosti a každý rok prekladáme tisíce strán odborných textov v desiatkach rôznych jazykových kombináciách  a jednotlivých odborov.


Aké úradné odborné preklady poskytujeme pre našich klientov?

Naša spoločnosť Vertere je na trhu už niekoľko rokov a v našej databáze máme desiatky špecializovaných prekladateľov a tlmočníkov, ktorí vám zabezpečia odborné úradné preklady z angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny, češtiny, ruštiny, poľštiny, maďarčiny z desiatok odborov a jazykov.

Aktuálne dokážeme reagovať na vaše požiadavky úradného odborného prekladu negatívnych testov na Covid19 – koronavírus pre pracujúcich cestujúcich pendlerov veľmi promptne a úradný odborný preklad dokumentov vieme zhotoviť až v 42 svetových jazykoch v rôznych cudzojazyčných kombináciách.


Korektúra úradných prekladov pre pendlerov

Po preložení textu prekladateľom skontrolujú naši projektoví manažéri všetky prípadné gramatické preklepy a aj to, či je preklad graficky totožný s originálom. Korektúra úradných prekladov pre pendlerov prebieha rodeným prekladateľom. Ten skontroluje text po gramatickej aj štylistickej stránke a zaručí vám, že v textoch nebudú žiadne nedokonalosti.


Čo je úradný preklad profesionálnym prekladateľom?

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra  Vertere vám zabezpečí úradné a odborné preklady, ktoré sú overené úradným znalcom. Tieto úradné preklady sú niekedy označované aj ako súdne, alebo preklady s okrúhlou  pečiatkou.

Úradný preklad tvorí samotný preklad dokumentu, ktorý je doplnený súdnou doložkou s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca. Uverejnením pečiatky úradného znalca na dokumente ten potvrdzuje, že úradný preklad súhlasí na 100 % s textom originálu. Úradný preklad pre pendlerov doplnený o súdnu doložku úradného znalca, spĺňa požiadavky štátnych orgánov a úradov na právne úkony.

Pri medzinárodnom obchodnom styku úradný preklad so súdnou doložkou garantuje správny a zrozumiteľný preklad, čo je veľmi dôležité a žiadané najmä pri zmluvných záväzkoch.

„Súdne overený úradný preklad dokumentov vyhotovuje prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR na vykonávanie úradných prekladov, ktorý je zapísaný do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.“

Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Previous
Next