Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy

Koronavírus zasiahol rôzne skupiny pracujúcich v rôznych oblastiach. Jednou zo zasiahnutých skupín sú tzv. „pendleri“ – pracujúci, ktorí cestujú za prácou do a zo zahraničia na Slovensko. Slovenská republika chystá pre nich povinné testovanie, ku ktorému budú potrebovať úradný preklad dokumentov na preukazovanie negatívnych testov na Covid19 – koronavírus.

Koronavírus sa objavil ako blesk z čistého neba. Zasiahol nám do životov, obmedzil nás na pohybe a zasiahol aj pracovnú a ekonomickú oblasť všetkých štátov a krajín po celom svete. Mnohé opatrenia smerujú k tomu, aby sa šírenie koronavírusu spomalilo, resp. úplne zastavilo.


Pendleri sa budú preukazovať úradným prekladom negatívneho testu

Vláda Slovenskej republiky dlhodobo zvažuje vyriešenie situácie s pracujúcimi, ktorí dochádzajú na Slovensko, alebo do zahraničia za prácou. Takíto ľudia získali v poslednom čase označenie ako pracujúci cestujúci za prácou – pendleri.

Koronavírus nezasiahne v budúcnosti len cestovanie ako také, ale aj pre pracujúcich v zahraničí a dochádzajúcich zo zahraničia sa bude vyžadovať potvrdenie negatívnych testov na Covid19 – koronavírus s úradne vyhotoveným prekladom výsledkov testov v jazyku pre danú krajinu – angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, čeština, ruština, poľština, maďarčina a iné.

Tieto úradné preklady vám dokáže vyhotoviť profesionálny prekladateľ a tlmočník už do niekoľkých hodín. Spoľahlivého partnera na odborný preklad nájdete aj na našej stránke. Máme bohaté  a dlhoročné skúsenosti a každý rok prekladáme tisíce strán odborných textov v desiatkach rôznych jazykových kombináciách  a jednotlivých odborov.


Aké úradné odborné preklady poskytujeme pre našich klientov?

Naša spoločnosť Vertere je na trhu už niekoľko rokov a v našej databáze máme desiatky špecializovaných prekladateľov a tlmočníkov, ktorí vám zabezpečia odborné úradné preklady z angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny, češtiny, ruštiny, poľštiny, maďarčiny z desiatok odborov a jazykov.

Aktuálne dokážeme reagovať na vaše požiadavky úradného odborného prekladu negatívnych testov na Covid19 – koronavírus pre pracujúcich cestujúcich pendlerov veľmi promptne a úradný odborný preklad dokumentov vieme zhotoviť až v 42 svetových jazykoch v rôznych cudzojazyčných kombináciách.


Korektúra úradných prekladov pre pendlerov

Po preložení textu prekladateľom skontrolujú naši projektoví manažéri všetky prípadné gramatické preklepy a aj to, či je preklad graficky totožný s originálom. Korektúra úradných prekladov pre pendlerov prebieha rodeným prekladateľom. Ten skontroluje text po gramatickej aj štylistickej stránke a zaručí vám, že v textoch nebudú žiadne nedokonalosti.


Čo je úradný preklad profesionálnym prekladateľom?

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra  Vertere vám zabezpečí úradné a odborné preklady, ktoré sú overené úradným znalcom. Tieto úradné preklady sú niekedy označované aj ako súdne, alebo preklady s okrúhlou  pečiatkou.

Úradný preklad tvorí samotný preklad dokumentu, ktorý je doplnený súdnou doložkou s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca. Uverejnením pečiatky úradného znalca na dokumente ten potvrdzuje, že úradný preklad súhlasí na 100 % s textom originálu. Úradný preklad pre pendlerov doplnený o súdnu doložku úradného znalca, spĺňa požiadavky štátnych orgánov a úradov na právne úkony.

Pri medzinárodnom obchodnom styku úradný preklad so súdnou doložkou garantuje správny a zrozumiteľný preklad, čo je veľmi dôležité a žiadané najmä pri zmluvných záväzkoch.

„Súdne overený úradný preklad dokumentov vyhotovuje prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR na vykonávanie úradných prekladov, ktorý je zapísaný do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.“

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na automatický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie