Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry

Online preklad

Umelá inteligencia a neurónové siete posúvajú aický online preklad na novú úroveň. Online prekladače sa každý rok zdokonaľujú a čoraz viac sa zohľadňuje kontext a existujúce zaužívané frázy alebo slangové slová. Ocitli sme sa už v dobe, kde online prekladače vytlačia profesionálnych úradných prekladateľov a prekladateľské agentúry?

Zdá sa, že doba ešte nepokročila natoľko, aby online prekladače a preklad, boli na úrovni samotného profesionálneho prekladateľa, ktorý sa venuje úradným prekladom. Online prekladače a ich preklad však môže byť nápomocný pri rôznych príležitostiach. Poďme sa bližie pozrieť na tému Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry.


Online preklad je rýchle riešenie zadarmo

Strojový preklad online prekladača na internete nie je možné porovnávať s literárnym prekladom od profesionálneho prekladateľa. Používateľ online prekladača na internete často siaha na tento druh prekladu vtedy, keď potrebuje iba pochopiť hlavný význam textu.

V prípade rýchleho online prekladu zadarmo, na pochopenie textu, sa prekladače na internete stávajú výbornými pomocníkmi. Pomôžu najmä pri čítaní recenzií a článkov na zahraničných portáloch, alebo pomôžu preložiť text pesničky, ktorá nás zaujala. V týchto prípadoch online prekladač pomôže pochopiť hlavný význam textu a to je jeho primárnou úlohou.


Online preklad na internete nie je úradným prekladom

Online prekladač je dobrý pomocník, no nepočítajte s tým, že výsledok prekladu na internete bude vždy správny a presný. Ľudská reč je totiž popretkávaná dialektom a slangom, vedecká literatúra obsahuje žargón a profesionalizmy a literárne texty autorské metafory a neologizmy. V tomto prípade aj tie najpresnejšie a najpokročilejšie programy na preklad textov na internete nedosahujú ľudskú dokonalosť.

Odborný úradný prekladateľ z agentúry lepšie identifikuje štýl, tón a emócie textu. Dokáže rozpoznať kultúrne a profesionálne vlastnosti originálneho textu a zohľadní vhodnú slovnú zásobu na vytvorenie presnejšieho a významovo bližšieho prekladu originálu.


TOP 3 – Najlepšie online prekladače na internete zadarmo

1. Prekladač Google

Podľa zverejnených údajov používa Google prekladač každý deň asi 500 miliónov ľudí. Vďaka širokej funkčnosti a jazykovej základni je z neho najuniverzálnejší online prekladač súčasnosti.

Klady:

 • 108 jazykov
 • podpora prepisu, rukopisu a zvukového vstupu
 • aická detekcia jazyka
 • kopírovanie textu a aické generovanie jeho prepisu
 • kontrola pravopisu slov je podporovaná
 • funkcia prekladu fotografií, dokumentov a webových stránok
 • režim slovníka: pri zvýrazňovaní jednotlivých slov sa ponúkajú alternatívne možnosti prekladu, ktoré udávajú frekvenciu použitia a príklady vo vetách
 • schopnosť upraviť preklad
 • mobilná aplikácia s podporou režimu offline

Mínusy:

 • pole na zadávanie textu je obmedzené na 5 000 znakov
 • presnosť prekladu je pre každý pár jazykov iná
 • algoritmy občas poskytujú absurdný preklad
 • Na zlepšenie presnosti prekladača vytvoril Google prekladateľskú komunitu, do ktorej sa môže zapojiť každý dobrovoľník s vysokou úrovňou viacjazyčnosti. Táto komunita pomohla zlepšiť Google prekladač o 40% od doby, kedy v roku 2014 bola uvedená do prevádzky.
 • Dnes veľkú časť zvláda samotná umelá inteligencia, ktorá sa začala učiť od používateľov systému v smartfónoch a tabletoch Android. Prekladač Google nájdeme aj v operačnom systéme Chromium a implementovaná je aj v prehliadači Google Chrome.
 1. Yandex prekladač

Konkurentom prekladača od spoločnosti Google sa stal  prekladač spoločnosti Yandex. Oba prekladače sú si dosť podobné, ale stále sa dá objaviť niekoľko rozdielov.

Podobné funkcie:

 • 97 jazykov (o 11 menej ako Google, ale viac, ako ktorákoľvek iný online prekladač)
 • aická detekcia jazyka
 • podpora prepisu a zvukového vstupu
 • kopírovanie textu
 • kontrola pravopisu slov je podporovaná
 • funkcia prekladu fotografií, dokumentov a webových stránok
 • schopnosť upraviť preklad
 • mobilná aplikácia s podporou režimu offline

Klady proti Google prekladaču:

 • možnosť predpovedať slová podľa významu pri zadávaní textu
 • vstupný limit – 10 000 znakov (2 krát viac ako u Google Translate)
 • navrhovaný preklad môžete hodnotiť ako „dobrý“ alebo „zlý“
 • režim slovníka poskytuje preklad k daným vetám
 • schopnosť vytvárať kartičky na zapamätanie si slov

Mínusy:

 • nerozpoznáva ručne písaný text;
 • neexistuje žiadna funkcia aického generovania prepisu prekladového textu.

3. Prekladač Bing Microsoft

Prekladač Bing Microsoft je jednoduchý prekladač s intuitívnym rozhraním. Bing Microsoft je slušná služba, ak potrebujete rýchlo pochopiť všeobecnú myšlienku bez zbytočných podrobností.

Všeobecné vlastnosti:

 • 69 jazykov
 • podpora zvukového vstupu
 • aická detekcia jazyka
 • kopírovanie textu
 • možnosť upravovať preklad

Mínusy:

 • pole na zadávanie textu je obmedzené na 5 000 znakov
 • funguje iba s textami, pretože neexistuje režim slovníka
 • služby online prekladu Bing je implementovaná aj do najrozšírenejšieho kancelárskeho balíka office od spoločnosti Microsoft. Je súčasťou operačného systému Windows a patrí k menej využívaným prekladačom a službám na online preklad na internete


Tipy ako vylepšiť preklad online prekladača na internete

Pri online prekladačoch by sme mali dbať hneď na niekoľko vecí, ktoré je potrebné pri preklade zohľadniť. Dôležité je, aby sme na začiatku identifikovali samotný text originálnej predlohy. Je to odborný text, článok z internetu alebo e-mail od priateľov?

Prekladač na internete si môže zmeniť štýl textu a vyberie si napríklad možnosť hovoreného štýlu prekladu, pred úradným štýlom originálneho textu alebo naopak.

Pri preklade a kontrole originálneho textu preloženého prekladačom na internete je dobrým spôsobom, ako vylepšiť samotný preklad, prejsť všetky slová a skontrolovať ich význam a prípadne identifikovať zaužívané, zle preložené frázy.

Pri profesionálnom postupe sa nemusíme hanbiť siahnuť ani po slovníkoch a identifikovať viacvýznamové slová vo vetách a správne ich dosadiť do výsledného textu prekladu.


Kedy online prekladač na internete nestačí, a čo je to úradný preklad?

Preklad textu na internete online prekladačom je veľmi rýchlym a pomocným riešením pri rýchlych prekladoch textu, na zorientovanie sa v téme a samotnom texte. Sú však situácie, keď vám online prekladač na internete nepomôže, pretože preklady umelou inteligenciou sú nedokonalé a vyskytujú sa v nich menšie, alebo väčšie chyby.

Otvorenosť internetového priestoru prináša aj čoraz viac oficiálnej komunikácie so zahraničím a v cudzích jazykoch. V prípade prekladu dôležitej listovej alebo e-mailovej komunikácie v pracovnom alebo súkromnom prostredí, je dobré zvážiť využitie služieb profesionálneho úradného prekladateľa miesto online prekladača na internete. Môžete sa vyhnúť prípadným nedorozumeniam v komunikácii a predísť prípadným škodám.


Úradný preklad vybavíte na diaľku – z home office – online

Pri úradných prekladoch textu je online prekladač nedostatočný. Úradný preklad sa od bežného prekladu líši tým, že je určený na použitie v úradnom styku, je to oficiálny dokument a musí byť označený pečiatkou prekladateľa, ktorý ho prekladal. Tým je tento preklad oficiálnym dokumentom, ktorý sa môže použiť na úradné účely.

Úradný prekladateľ, ktorý je oprávnený vykonávať úradný preklad dokumentov vlastní pečiatku, ktorou označuje oficiálne preklady. Aby mohol vykonávať činnosť úradného prekladateľa, musí byť zaregistrovaný na Ministerstve spravodlivosti SR v Zozname úradných prekladateľov.

V prípade, že budete potrebovať vybaviť úradný preklad dokumentov z domu – online, neváhajte nás kontaktovať a my nájdeme riešenie, ktoré bude presne na mieru vašim požiadavkám a potrebám.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na aický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie