Počítačom podporovaný preklad

Ak potrebujete preložiť väčšie množstvo textu so špecifickou opakujúcou sa terminológiou, využite počítačom podporovaný preklad. Okrem toho, že text bude terminologicky totožný, oproti klasickému prekladu vás vyjde lacnejšie a na preklad nám bude stačiť menej času.

Pri počítačom podporovanom preklade, inak nazývanom aj CAT (computer-assisted translation, computer-aided translation), prekladateľ prekladá text s použitím softvéru. Využívame najmä aplikácie Trados, SDLX, Transit, Wordfast či Passolo, ktoré vďaka technológii prekladateľskej pamäte pomáhajú urýchliť a zjednodušiť prácu prekladateľa.

V akých prípadoch odporúčame CAT namiesto klasického prekladu dokumentov?

Využiť CAT nástroj je vhodné vtedy, ak potrebujete preložiť napríklad viaceré záručné listy, v ktorých je väčšina textu rovnaká či iný text, v ktorom sa nachádza špecifická opakujúca sa terminológia.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.