Úradný preklad potvrdení COVID-19

V dnešnej dobe je už nevyhnutným dokumentom pri ceste do práce, do obchodu alebo aj do prírody, potvrdenie o ochorení COVID-19. V zmysle platných opatrení je nutné sa v týchto situáciách preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Človek, ktorý si ochorením neprešiel sa musí podľa náležitosti daného štátu a okresu preukázať negatívnym testom, nie starším ako minimálne sedem alebo štrnásť dni, záleží od miesta, kde je testovaný. V rámci výnimiek je možné predložiť doklad o prekonaní ochorenia COVID-19, nie starší ako tri mesiace od jeho vystavenia.

Úradný preklad potvrdení COVID-19

Ak aj napriek tejto hektickej dobe potrebujete vycestovať do zahraničia, tieto dokumenty Vám nebudú stačiť iba v slovenskom jazyku. Na letisku a na hraniciach od Vás budú požadovať úradný preklad potvrdenia COVID-19 v anglickom alebo nemeckom jazyku, respektíve už spomínané potvrdenie o prekonaní ochorenia alebo najnovšie, potvrdenie o zaočkovaní.

Meniace sa kontroly potvrdení COVID-19

V uplynulých týždňoch sa na hraniciach neustále menia kvôli koronavírusu kontroly a pravidlá pre vstup do krajiny. Napríklad v Rakúsku sa musia občania iných štátov pri prechode cez hranice preukázať lekárskym potvrdením, že nie sú infikovaný. Toto potvrdenie môžu slovenský občania predložiť v anglickom, nemeckom, francúzskom alebo aj talianskom jazyku. Jedinou podmienkou je, že potvrdenie nesmie byť staršie ako štyri dni. Okrem tohto potvrdenia si od Vás v Rakúsku môžu vyžiadať i potvrdenie o trvalom pobyte, respektíve môžete doložiť potvrdenie od zamestnávateľa. Pravidlá sú zostavené pre takzvaných „pendlerov“, ktorí bývajú vo vzdialenosti do 30 kilometrov od našich hraníc. To platí i pre občanov, ktorí bývajú v Maďarsku alebo Rakúsku ale pracujú však v Bratislave alebo niekde inde na Slovensku a naopak. Rovnaké reštrikcie platia i pre študentov okolitých krajín a ich prechodov cez hraničné prechody za účelom študijných povinností.

Úradný preklad potvrdení COVID-19 pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Úradný preklad potvrdení COVID-19 je potrebný podľa krajín

Samozrejme vyžadovaní dokument a jeho platnosť závisí od krajiny, do ktorej sa chystáte práve vycestovať. Vo všeobecnosti by však vaše potvrdenie o ochorení COVID-19 nemalo byť staršie ako 48 až 96 hodín, v závislosti od konečnej destinácie. Netreba zabúdať a prihliadať i na krajiny, cez ktoré sa chystáte počas cesty do vášho cieľa prejsť, tie môžu mať iné pravidlá pre vstup a výstup z krajiny.

Práve pri takýchto dôvodoch je nevyhnutné mať pri seba na ceste do zahraničia úradný preklad potvrdenia COVID-19 a iných potrebných dokumentov súvisiacich s cestou a ochorením COVID-19. Preto je rýchlosť prekladu mimoriadne dôležitá. Je to otázkou pár hodín, prípadne niektoré prekladateľské agentúry ho vystavujú na počkanie.

Na preklad môžete posielať aj elektronicky

Hotový preklad je možné pomocou dnešnej technológie aj poslať elektronicky a tak sa nemusíte báť, že tento dokument niekde stratíte a v cudzej krajine sa môžete dostať do problémov. Zaslať sa dá tiež aj poštou, záleží na dohode s prekladateľskou spoločnosťou, ktorá Vám tento preklad sprostredkúva.

Pre úradný preklad je potrebné doložiť výsledok Vášho COVID testu, či už osobne alebo na e-mail príslušnej prekladateľskej agentúry. Po vyhotovený Vám bude zaslaný späť na e-mailovú adresu a môžete sa ním preukázať pri akejkoľvek tuzemskej alebo zahraničnej kontrole z vášho mobilu alebo tabletu.

Rovnaký postup je aj pri úradnom preklade lekárskeho potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19. Musíte sa preukázať týmto lekárskym potvrdením, prípadne už jeho prekladom aby ste sa vyhli povinnej karanténe a ďalšiemu testovaniu.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom nášho elektronického rýchleho dopytu.