Prečo nechať preklad na odborníkov?

Pýtate sa, prečo nechať preklad na odborníkov? Odborný preklad dokumentov sa veľmi často stretáva s variantom typu: „Prelož si to predsa sám, cez online prekladač, alebo to daj kamarátovi, ktorý čo-to z jazyka ovláda.“ Je to ale skutočne dobré riešenie? A čo sa skrýva za pojmom odborný preklad?

Odborný preklad má dva základné varianty:

 • Úradný preklad
 • Neúradný preklad 

Úradný preklad

Pod úradný preklad patria dokumenty,  ktoré sú určené na úradné/oficiálne účely. Ide napríklad o súdny preklad, preklad s pečiatkou, overený preklad či súdnoznalecký preklad.

Úradný preklad je potrebný vtedy, ak potrebujete oficiálne a formálne zdokladovať určité dokumenty. Teda vtedy, keď ho od vás vyžadujú úrady.

Kto vyhotovuje úradný preklad?

Úradný prekladateľ, ktorý je menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.

Ktoré dokumenty sa väčšinou prekladajú úradne?

 • rodný list,
 • sobášny list,
 • doklad o vzdelaní,
 • lekárska správa,
 • notárske overenie, splnomocnenie,
 • obchodné dokumenty,
 • iné formálne dokumenty.

Pri týchto dokumentoch platí, že akokoľvek dobrý preklad vám zabezpečí online prekladač či váš známy, s takýmto prekladom veľmi nepochodíte. Pre použiteľnosť daných dokumentov bude potrebný preklad úradný od profesionálneho úradného prekladateľa.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

A čo NEÚRADNÝ odborný preklad?

Neúradný preklad vyhotovuje profesionálny prekladateľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti. Aj tu však platí, že preklad by nemal vyhotoviť ktokoľvek, kto ovláda daný cudzí jazyk ale profesionál.

Hlavným rozdielom medzi úradným a neúradným prekladom je pečiatka úradného prekladateľa.  Zatiaľ čo úradné dokumenty pečiatku majú, tie neúradné sú považované za voľnejšie preklady.

Pokiaľ ide o akýkoľvek dokument, ktorý je pre vás dôležitý, zvoľte si preklad od odborníkov, ktorí majú nielen skúsenosti z praxe, a vedia sa popasovať s vašim dokumentom po každej stránke, ale aj si dajú záležať na kvalite. A to sa o online prekladači či o známom, ktorý vám dokument preloží za dobrý pocit, nedá povedať. Dbajte na profesionalitu a kvalitu po všetkých stránkach.

Aké sú ďalšie výhody prekladu od odborníkov?

 • široký výber jazykových kombinácií na preklady či tlmočenie,
 • korektúra textu,
 • odbornosť prekladov či tlmočenia,
 • bezplatné konzultácie,
 • preklady aj do 24 hodín,
 • všetko v rámci vášho rozpočtu.

Viete o tom, že v rámci Košíc a Bratislavy vám zabezpečíme bezplatný odvoz a dovoz dokumentov na súdny preklad? Až do vašej kancelárie, a to dokonca úplne zadarmo.

Nehľadajte prekladač, ktorý preloží váš dokument roboticky a s gramatickými chybami.
U nás máte garantovanú odbornosť úradného a neúradného prekladu až v 42 jazykoch.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom nášho elektronického rýchleho dopytu.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na automatický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie