Úradný preklad textov z/do rumunčiny do/zo slovenčiny

Úradný preklad textov z/do rumunčiny do/zo slovenčiny si môžete vyskúšať na internete použitím Google prekladač. Pri používaní online prekladača nečakajte bezchybný preklad. Bezchybný preklad dostanete iba od odborného prekladateľa.

Keďže umelá inteligencia ešte stále veľmi zaostáva za odbornými prekladateľmi, úradný preklad textov z/do rumunčiny do/zo slovenčiny pomocou nej nebude mať veľkú použiteľnosť. Treba počítať aj s tým, že vo výslednom preklade bude veľa chýb a syntaktických nepresností.

Pokiaľ je text prekladaný zo slovenčiny do rumunčiny alebo z rumunčiny do slovenčiny bez širších súvislostí, môže obsahovať chyby. Prekladanie textov doslovne je hlavnou príčinou chybného prekladu fráz a ustálených slovných spojení. Skúsený prekladateľ vie text usporiadať do zmysluplných viet a súvetí.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Tak ako rumunčina, aj slovenčina patria do odlišných jazykových skupín s inou históriou,  v inej spoločnosti a kultúre. Ako aj pri iných jazykoch, tak aj pri preklade z/do rumunčiny do/zo slovenčiny je potrebné prispôsobiť frazeologické ekvivalenty príbuzné rumunčine.

„Pri prekladoch z a do rumunčiny spolupracujeme dlhé roky s rodenými prekladateľmi z rumunsky hovoriacich krajín. Dodatočná kontrola prekladov prebieha rumunským rodeným hovoriacim. Vyhotovíme úradné (súdne) preklady z a do rumunčiny, ku každému klientovi pristupujeme individuálnym spôsobom.

Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 42 jazykoch a ich kombináciách. Jedným z hlavných jazykov, ktorým sa venujeme v prekladateľskej agentúre Vertere je preklad z a do rumunčiny do a zo slovenčiny. Našou prioritou je vysoká kvalita prekladu, kvalitní prekladatelia s rodenými jazykovými schopnosťami, špecialisti v jednotlivých oblastiach a rýchlosť spracovania prekladu.“