Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?

Čo je to šušotáž a ako sa využíva v praxi? Odkiaľ pochádza a čo znamená?

Slovo šušotáž pochádza z francúzskeho chuchotage – šepkanie a súvisí s takzvaným simultánnym tlmočením. To znamená, že pri tlmočení hovorí naraz rečník aj tlmočník. Tlmočník si zväčša od rečníka udržiava časový odstup (niekoľko sekúnd). Zatiaľ čo rečník prednáša/rozpráva, tlmočník ho poslucháčovi súbežne tlmočí do iného jazyka.

V praxi ide o techniku šepkania do ucha. Dobrým príkladom je napríklad obchodné rokovanie so zástupcami z rôznych krajín, pričom zástupcovia hovoria vo svojom rodnom jazyku, a tlmočník, ktorý zväčša sedí za nimi, šepká súbežne preklad do ucha poslucháča, aby mu nič neušlo. Podobne to je aj na druhej strane.

Špecifikácia šušotáže

V dnešnej modernej dobe sa samotná šušotáž už nevyužíva v takom rozsahu, ako tomu bolo kedysi. S príchodom nových techník sa šušotáž potlačila do pozadia. Jednou z takých techník je napríklad využívanie „kabínok“. V tomto prípade sa rečník a tlmočník vzájomne nerušia a tlmočenie textu prebieha pomocou mikrofónu a slúchadla. Ako každá technika, aj táto má svoje výhody a nevýhody.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Výhody šušotáže

Jednou z hlavných výhod šušotáže je priamy kontakt so všetkými zúčastnenými osobami. Ďalším plusom je to, že vďaka priamemu kontaktu a faktu, že sa tlmočník nachádza v miestnosti kde je spolu s rečníkom, dokáže vypozorovať aj množstvo neverbálnych signálov. Tie následne môžu pomôcť k lepšej interpretácii prekladaného prejavu.

Šušotáž taktiež nepotrebuje žiadne špeciálne priestory, ako napríklad osobitné kabíny s vybavením, a tak je aj celá časová príprava a spotreba nižšia ako pri iných technikách.

Áno, šušotáž má množstvo výhod, avšak nie je vhodná vždy. Aj preto sa využíva hlavne v prípadoch, kedy nie je priestor na zložitú prípravu inej techniky a vyžaduje sa značná úspora času.

Nevýhody šušotáže

Prvým zásadným problémom je rušenie okolia. Ak hovoria tri osoby naraz, môžu sa navzájom rušiť. Zvyčajne sú v miestnosti dve hovoriace osoby a jeden či dvaja tlmočníci. V prípade, že je osôb a tlmočníkov v miestnosti viac, môže sa z celej situácie stať nepríjemný chaos.

Ďalší nedostatok, ktorý sa vyskytuje, je prejav tlmočníka. Ten totižto musí prispôsobiť svoj prejav a tón hlasu tak, aby osoba ktorej prekladá, počula jasne interpretované všetky aspekty prekladu. Zároveň sa však musí sústrediť a pozorne počúvať osobu, ktorej prejav tlmočí aby mu nič neušlo.

ŠUŠOTÁŽ je zaujímavá technika, ktorá si nájde svoje využitie hlavne pri menších stretnutiach. Je efektívna, časovo nenáročná a v prípade, že ju vykonáva skutočný profesionál, má pre stretnutie aj pridanú hodnotu.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom nášho elektronického rýchleho dopytu.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na automatický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie