Konzekutívne tlmočenie služobnej cesty

Konzekutívne tlmočenie je nápadné pre nezainteresovaného pozorovateľa tým, že rečník a tlmočník sa striedajú vo svojom prejave a rečník robí prestávky, aby tlmočník mohol prejav pretlmočiť. Tlmočenie s „prestávkami“ v hovorenom slove sa nazýva konzekutívne. Používa sa aj pri služobných cestách.

Služobná cesta do zahraničia, vyžadujúca si tlmočenie, je vhodným spôsobom, ako využiť konzekutívne tlmočenie kdekoľvek na svete. Tlmočenie na služobnej ceste vám vieme poskytnúť vo všetkých popredných jazykoch sveta.

Pri objednávke konzekutívneho tlmočenia služobnej cesty zaistíme vhodného tlmočníka a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti spojené s prípravou na služobnú cestu a konzekutívne tlmočenie.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.