Cenová kalkulácia

Cenovú kalkuláciu vám pripravíme nezáväzne a zadarmo

Na našej stránke nenájdete presný cenník. Cena vyhotovenia prekladu totiž závisí od viacerých faktorov: počtu normostrán, jazykovej kombinácie, požadovaného termínu dodania a skutočnosti, či ide o bežný, alebo úradný preklad. 

Ak však vyplníte formulár Rýchly dopyt, bezplatne vám pošleme informáciu ohľadom ceny a termínu dodania. Na zaslanie dokumentov s veľkým objemom napr. až 100 MB a viac použite prosím službu www.wetransfer.com

V prípade dokumentov, u ktorých dokážeme určiť presný zdrojový rozsah, vám zašleme konečnú kalkuláciu.

V prípade dokumentov, u ktorých nie je možné určiť presný zdrojový rozsah, vám zašleme predbežnú kalkuláciu, čiže odhadovanú cenu. Týka sa to najmä ručne písaných textov alebo needitovateľných dokumentov. Uviesť konečnú cenu za takýto preklad bude možné až po zrátaní presného počtu normostrán v cieľovom jazyku po preklade.

V prípade špecifickej požiadavky nás, prosím, kontaktujte na našej emailovej adrese dopyt@vertere.sk alebo telefonicky.

Ako rýchlo vieme vyhotoviť preklad dokumentu, ktorý má 7 normostrán?

Bežný termín: 3 pracovné dni
Rýchly termín s príplatkom: 2 pracovné dni
Expresný termín s príplatkom: do 24 hodín

Jedna normostrana má 1800 znakov vrátane medzier.