Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?

Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky? Práca tlmočníka sa častokrát zamieňa s prácou prekladateľa, a to hlavne u bežných ľudí. Ide však o dva rozdielne pojmy. Bližšie špecifiká práce prekladateľa sme spomenuli v predchádzajúcom článku, a tak sa tentokrát pozrieme bližšie na to, čo obnáša práca tlmočníka a aké sú jej aspekty.

Pri návšteve zahraničných hostí, obchodných partnerov či zástupcov sa stáva, že vzniká jazyková bariéra, a tak je dorozumievanie v rukách profesionálov.

Kto je to tlmočník?

Tlmočník je profesionál, ktorý sa zameriava na priamy preklad/tlmočenie z jedného jazyka do druhého. Či už ide o tlmočenie z cudzieho jazyka do materinského, v našom prípade slovenčina, alebo do cudzieho, ako napríklad angličtina – nemčina, tlmočník je tu na to, aby zabezpečil plynulý chod rozhovoru, a to aj v prípade, že vznikla medzi osobami jazyková bariéra.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Každý tlmočník musí spĺňať niekoľko podmienok na to, aby mohol aktívne zastupovať seba či prekladateľskú agentúru a pracovať na vysokej reprezentatívnej úrovni.

  • Certifikát či absolvovaný skúšobný test.
  • Gramatika a štylistická stránka jazyku na najvyššej úrovni.
  • Referencie, prax.
  • Špecifické požiadavky konkrétnej prekladateľskej agentúry.

Dôležitá je taktiež odbornosť, komunikačné schopnosti a samotné vystupovanie a čo sa týka účasti na odborných konferenciách, či iných dôležitých stretnutiach, je nutné ovládať aj odbornú terminológiu v danom odbore.

U tlmočníkov, rovnako ako v iných povolaniach, je nutné sa neustále vzdelávať.

Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?

Simultánne tlmočenie môžeme nazvať aj ako priebežné tlmočenie. Prebieha počas toho, ako rečník hovorí s oneskorením iba pár sekúnd. Častokrát sa stáva, že pri simultánnom tlmočení sedí tlmočník osobitne v kabínke so slúchadlami.

Konzekutívne tlmočenie prebieha tak, že tlmočník chvíľu počúva, čo rečník hovorí a prekladá s určitým odstupom. Môže prebiehať v oboch smeroch, z jedného jazyka do druhého a opačne. Častokrát je súčasťou aj tlmočnícky zápis, ktorý si tlmočník pripravuje v čase prekladania. Je ideálne pre menšie stretnutia v menších skupinách a možné je aj to, aby prebiehalo telefonicky.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom nášho elektronického rýchleho dopytu.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na aický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie