Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru

Otázku možno položiť aj inak – ako si nevybrať nesprávne. Agentúra, ktorej zverujete svoje (neraz aj citlivé) údaje, sa stáva vaším reprezentantom voči vašej cieľovej skupine v inom jazyku. Kľúčové sú nielen viac-menej samozrejmé atribúty prekladu – presnosť, termín, cena – ale aj poradie, v akom sú dôležité pre vás a adresáta prekladu.

Pri voľbe a využívaní služieb prekladateľskej agentúry nezabúdajte, že jej delegujete zodpovednosť za narábanie s vašimi údajmi, hodnotami a imidžom do iného jazyka. Stáva sa často, že nemáte možnosť (alebo čas) skontrolovať kvalitu výsledku. Pre správny výber existuje viacero kritérií a ich výber a poradie je na vás.

NA VÝBER AGENTÚRY SI REZERVUJTE ČAS

Porovnávanie a analýza ponúk z rôznych zdrojov si vyžaduje čas. Agentúru, ktorá vás z určitého dôvodu zaujala, môžete požiadať o poskytnutie príkladov vzorových prekladov, o zoznam referencií agentúry, prípadne sami požiadať o vypracovanie skúšobného prekladu (pritom majte na pamäti zachovanie dôvernosti k vášmu zákazníkovi, od ktorého môže text pochádzať).

Buďte opatrní, ak zaregistrujete u niektorej agentúry nízke ceny, ktoré sa vymykajú normálu. Niektoré agentúry zvyknú zadávať (outsourcovať) preklady externým prekladateľom, ktorí nemusia byť pre daný typ prekladu dostatočne kvalifikovaní. Takisto je u agentúry dôležitá flexibilita, aby bolo možné dodržať potrebné termíny (prípadne aj so zohľadnením časových rozdielov pri medzinárodnej spolupráci).

VŽDY POŽADUJTE PREKLADATEĽOV PRACUJÚCICH VO SVOJOM RODNOM JAZYKU

Kvalitná prekladateľská agentúra vždy dokáže zabezpečiť, aby prácu poskytla najvhodnejšiemu prekladateľovi z hľadiska danej jazykovej kombinácie. Jednou z kľúčových zásad prekladu je, že cieľový jazyk je vždy rodný jazyk prekladateľa. Iba rodený hovorca dokáže zvoliť a použiť najvhodnejší termín, synonymum či štýl pre určitú situáciu a v tejto fáze výberu je, pokiaľ ide o kvalitu prekladu, nenahraditeľný. To v rovnakej miere platí aj pre tlmočenie.

Francúzska jazyková agentúra v Montreale nebude nikdy presne taká, ako v Paríži, z dôvodu osobitostí oboch dialektov a výberu siete najbližších spolupracovníkov. Trvajte na preklade či tlmočení rodeným hovorcom z lokality a pre lokalitu, do ktorej je preklad určený.

HĽADAJTE AGENTÚRU, KTORÁ SA ŠPECIALIZUJE NA KONKRÉTNU ODBORNÚ OBLASŤ

Určite si neželáte, aby bola vaša správa preložená či pretlmočená nepresne. Preto je dôležité hľadať agentúru (a cez ňu konkrétneho prekladateľa), ktorý má odborné znalosti v problematike, ktorej sa váš preklad týka. V prípade, že nejde o rutinný a všeobecný text, potrebujete na preklad nielen človeka vybaveného jazykovo, ale aj odborne. Ak agentúra uvádza o sebe referencie, tie môžu napovedať, v akých odborných oblastiach má stabilných klientov.

Prekladatelia bývajú obvykle špecialistami v jednej či dvoch odbornostiach, napríklad v oblasti práva, medicíny, financií a pod. Sú na to vybavení po stránke svojho vzdelania, praxe a disponujú odbornými slovníkmi a databázami overených a zaužívaných odborných termínov a vetných fráz. Niektoré agentúry už vopred na svojich stránkach informujú, na ktoré oblasti sa pri prekladoch špecializujú. To napomáha aj ich prednostnému postaveniu v internetových vyhľadávačoch, ak požiadavku na agentúru spresníte už pri jej hľadaní. Zaujímavé však môže byť tiež osloviť agentúry, ktoré majú široký záber tém a dokážu zvládnuť množstvo projektov, keďže majú výborne zorganizované siete špecializovaných prekladateľov.


CENA – ALEBO AKO (NE)UŠETRIŤ
Ak agentúra na svojich stránkach či v tlačených materiáloch nezverejní svoj cenník, určite vás to nepoteší, keďže ide o jeden zo zásadných parametrov, kvôli ktorému by ste sa pre ňu možno (ne)rozhodli. Agentúra má však pre takýto postup viacero dôvodov. Isteže je cenotvorba súčasťou firemného know-how a cena za jednu normostranu dokáže kolísať aj o 100 %, pričom vyššia cena nemusí automaticky znamenať vyššiu kvalitu, ale to nie je ten hlavný dôvod. Kalkulácia ceny totiž pre agentúru znamená, a to si nemusí každý klient domyslieť, náročný logistický proces. Pred jej stanovením je potrebné zodpovedať na mnohé otázky: Ide o neúradný či úradný preklad (od súdneho prekladateľa, s potrebou apostilizácie či superlegalizácie)? Aký je formát predlohy (editovateľný textový súbor, pdf, sken, fotka, zvukový záznam)? Aký je požadovaný výstup? Aká je jazyková kombinácia? Aký je rozsah a požadovaný termín? Ide o štandardný či expresný preklad? Aká je forma doručenia od klienta a späť? Ide o všeobecný alebo odborný text (z akej oblasti)? Požaduje sa práca s nástrojmi pre počítačom podporovaný preklad (CAT)? Požaduje sa korektúra prekladu (systém „štyroch očí“)? Požaduje sa ďalšie spracovanie textu (DTP a pod.)? Do akej krajiny je preklad určený (bude potrebná lokalizácia)? Po zodpovedaní aspoň týchto základných otázok musí agentúra vytipovať vhodného prekladateľa, dohodnúť s ním podrobnosti zákazky a až POTOM navrhnúť klientovi cenu. Preto je od agentúr logické a korektné, ak pristupujú k stanoveniu ceny (až na rutinné preklady štandardizovaných dokumentov) individuálne.

KVALITNÁ AGENTÚRA PREDSTAVUJE PLNOHODNOTNÝ SERVIS (A NIE JE TO FRÁZA)

Kvalitná prekladateľská agentúra slúži svojmu zákazníkovi a podporuje ho nielen pri samotnom preklade či tlmočení, ale aj pred ním a po ňom. Musí poznať svoje lingvistické, technické a logistické limity, aby dokázala predvídať a spravovať svoje prijímané zákazky pri vyvážení kvality a rýchlosti ich spracovania.

Menšie agentúry majú výhodu v tom, že pracujú pri menších nákladoch, keďže počet kmeňových pracovníkov je obmedzený. To prirodzene vedie k osobnejšej komunikácii s klientmi a lepšej sledovateľnosti projektov v histórii vzťahu so zákazníkom. Anonymita veľkej agentúry zároveň prináša riziko ohrozenia diskrétnosti zverovaných informácií, preto je dôležité zistiť, ako má agentúra ošetrené aj procesy ochrany dát, ktoré prichádzajú cez agentúru na spracovanie prekladateľom, korektorom, editorom a ďalším zúčastneným osobám.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na automatický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie