Preklad produktových katalógov

Potrebujete preklad produktových katalógov alebo dodatočné preloženie určitej jeho časti? Katalógy týkajúce sa technického zariadenia, elektrotechnických zariadení či odborný preklad akéhokoľvek iného katalógu.

Je dôležité, aby boli produktové katalógy preložené správne, a to s ohľadom na všetky gramatické a formátové aspekty, ktoré sa vyžadujú. Prezentácia produktov prostredníctvom katalógu si zaslúži zodpovedný prístup a profesionalitu pre čo najväčší úspech.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Prečo si vybrať prekladateľskú agentúru VERTERE?

Potrebujete preklad produktových katalógov alebo iný preklad? Máte doplňujúce otázky k spolupráci či k prekladom? Neváhajte a obráťte sa na nás.