Úradný preklad textov z/do češtiny do/zo slovenčiny

Ak si chcete vyskúšať úradný preklad textov z/do češtiny do/zo slovenčiny na internete, môžete použiť Google prekladač v online prostredí. Pamätajte si, že online prekladač sa nikdy nevyrovná profesionálnemu prekladateľovi.

Strojový preklad  textov z/do češtiny do/zo slovenčiny pomocou umelej inteligencie nikdy nebude môcť nahradiť preklad od odborného prekladateľa. Výsledný preklad pomocou online prekladača môže obsahovať chyby a syntaktické nepresnosti, ktorým sa odborný prekladateľ dokáže vyvarovať.

Pokiaľ text z/do češtiny do/zo slovenčiny neprekladáte v širších súvislostiach, ale doslovne, vo výslednom preklade môžete naraziť na dosť závažné chyby. Hlavnou príčinou chýb je nesprávny preklad fráz a ustálených slovných spojení. Naši odborní prekladatelia majú dlhoročné skúsenosti s prekladaním textov a zvládnu správne preložiť každé jedno slovo.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Tak ako čeština, aj slovenčina patria do odlišných jazykových skupín s iným vývojom spoločnosti a kultúry. Kvôli tomu je nevyhnutné pri úradnom preklade textov  z/do češtiny do/zo slovenčiny prispôsobiť preklad na frazeologické ekvivalenty príbuzné češtine.

„Pri prekladoch z a do češtiny spolupracujeme v prekladateľskej agentúre Vertere dlhé roky s rodenými prekladateľmi z česky hovoriacich krajín. Dodatočná kontrola prekladov prebieha českým rodeným hovoriacim. Vyhotovíme úradné (súdne) preklady z a do češtiny, ku každému klientovi pristupujeme individuálnym spôsobom.

Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 42 jazykoch a ich kombináciách. Jedným z hlavných jazykov, ktorým sa venujeme v prekladateľskej agentúre Vertere je preklad z a do češtiny do a zo slovenčiny. Našou prioritou je vysoká kvalita prekladu, kvalitní prekladatelia s rodenými jazykovými schopnosťami, špecialisti v jednotlivých oblastiach a rýchlosť spracovania prekladu.“