Úradný preklad textov z/do angličtiny do/zo slovenčiny

Ak si chcete vyskúšať úradný preklad textov z/do angličtiny do/zo slovenčiny na internete, môžete použiť Google prekladač v online prostredí. Dokonalý preklad prekladateľom však v tejto aplikácii nehľadajte.

Strojový preklad angličtiny a slovenčiny umelou inteligenciou nikdy nebude použiteľný ako náhrada prekladu profesionálneho prekladateľa, pretože môže obsahovať chyby a syntaktické nepresnosti.

Úradný preklad textov z/do angličtiny do/zo slovenčiny môže byť problémom, ak vetu neprekladáte v širších súvislostiach a preklad je od slova do slova doslovný. Problémom môže byť aj preklad fráz a ustálených slovných spojení. Skúsený prekladateľ si vie ľahko poradiť s usporiadaním textu do zmysluplných viet a súvetí.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Tak ako angličtina, aj slovenčina patria do odlišných jazykových skupín s iným vývojom spoločnosti a kultúry. Preto je potrebné úradný preklad textov z/do angličtiny do/zo slovenčiny prispôsobiť na frazeologické ekvivalenty príbuzné angličtine.

„Pri prekladoch z a do angličtiny spolupracujeme v prekladateľskej agentúre Vertere dlhé roky s rodenými prekladateľmi z anglicky hovoriacich krajín. Dodatočná kontrola prekladov prebieha anglickým rodeným hovoriacim. Vyhotovíme úradné (súdne) preklady z a do angličtiny, ku každému klientovi pristupujeme individuálnym spôsobom.

Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 42 jazykoch a ich kombináciách. Jedným z hlavných jazykov, ktorým sa venujeme v prekladateľskej agentúre Vertere je preklad z a do angličtiny do a zo slovenčiny. Našou prioritou je vysoká kvalita prekladu, kvalitní prekladatelia s rodenými jazykovými schopnosťami, špecialisti v jednotlivých oblastiach a rýchlosť spracovania prekladu.“