Preklad návodov na použitie a manuálov

Kvalitný preklad návodov na použitie a manuálov je potrebný pre mnohé výrobné a priemyselné spoločnosti. Manuály a preklad návodov sú potrebné nielen pri dovoze polotovarov a produktov, ale aj pri dodávke strojov a zariadení do priemyslu a služieb.

Súčasťou každého výrobku je návod na použitie, ktorý nemusí byť preložený do iného jazyka. To môže spôsobovať pri distribúcii výrobkov do zahraničia problémy. Každý spotrebiteľ má totiž právo dostať návod na použitie alebo manuál vo svojom rodnom a úradnom jazyku. Preto je dôležité získať kvalitný preklad návodu na použitie alebo manuálu k jednotlivým výrobkom a produktom.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Návod na použitie, alebo manuál k výrobku, musí byť presný, stručný, zrozumiteľný a dôsledný v upozorneniach, aby nedošlo k nesprávnemu použitiu výrobku. Pri preklade návodov na použitie je potrebné dokonale poznať jazyk, odbornú terminológiu a tému, vrátane špeciálnych a technických výrazov, ktoré môžu byť v manuáloch použité. Pri nepresnom a neodbornom preklade návodu na obsluhu alebo manuálu môže totiž dôjsť nielen ku škode na majetku, ale aj k ohrozeniu zdravia a života. 

Prekladateľská agentúra Vertere pri preklade návodov a manuálov kladie dôraz na vhodný výber terminológie a jazyka. Uvedomujeme si, že nepresným prekladom môžeme spôsobiť škody alebo ohrozenie zdravia. Pri výbere prekladu návodov a manuálov preto pracujeme s profesionálnymi a skúsenými prekladateľmi, ktorí sú odborníci v oblasti.