Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Potrebujete tlmočiť zahraničným, či naopak slovenským účastníkom obchodné stretnutie, rokovanie alebo otvárací prejav? Zvoľte konzekutívne tlmočenie. V rámci neho si tlmočník vždy vypočuje kratší úsek prejavu a následne ho pretlmočí do požadovaného jazyka.

Simultánne tlmočenie

Ak chcete tlmočiť do jedného či viacerých cudzích jazykov konferencie, kongresy, prednášky či školenia, vhodné je simultánne tlmočenie. V rámci neho tlmočník prekladá prejav zároveň s rečníkom, pričom je potrebná aj tlmočnícka technika.

Pri tomto type tlmočenia je nutné mať vždy k dispozícii dvoch tlmočníkov, ktorí sa striedajú v pravidelných intervaloch, približne každých 20 až 30 minút.

S technickým zariadením vieme realizovať buď klasické kabínkové tlmočenie alebo pilotáž, inak nazývané aj tlmočenie cez tretí jazyk. Bez technického zariadenia vieme simultánne realizovať šušotáž (tlmočenie šeptom) či tlmočenie z listu.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Tlmočnícka technika

Pre simultánne tlmočenie zabezpečujeme aj tlmočnícku techniku: tlmočnícku kabínu, slúchadlá pre účastníkov, mikrofóny, ozvučenie priestorov, ako aj ďalšie pomôcky.

Úradné tlmočenie

Potrebujete tlmočníka na svadbu alebo súdne pojednávanie? Vieme pre vás zabezpečiť tlmočníka so súdnou pečiatkou, ktorý má na úradné tlmočenie oprávnenie.