Súdne overené preklady

Úradné preklady

Potrebujete preložiť svoje dokumenty na rokovania so štátnymi inštitúciami alebo úradmi? Alebo vás čaká výberové konanie a hľadáte partnera na spoľahlivý a rýchly preklad s úradným overením?

Čo je úradný preklad

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra  Vertere vám zabezpečí úradné preklady, ktoré sú overené úradným znalcom. Tieto úradné preklady sú niekedy označované aj ako súdne preklady, alebo preklady s okrúhlou pečiatkou. Nesprávne sú označované ako preklady s notárskym overením.

Súčasťou každého úradného prekladu je súdna doložka s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca. Pečiatkou úradný znalec potvrdzuje, že úradný preklad doslovne súhlasí s textom originálu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku úradného znalca, spĺňa požiadavky štátnych orgánov a úradov na právne úkony.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Naša prekladateľská agentúra vám zabezpečí preklady výpisov z obchodného registra, zmlúv a stanov, preklady finančných výkazov (súvahy, výkazy ziskov a strát). Preložíme vám aj rodné listy, zabezpečíme preklad sobášnych listov, vodičských oprávnení, vysvedčení a vysokoškolských diplomov, rozsudkov súdu a dokumentov pre policajné orgány.

Pri úradných dokumentoch, týkajúcich sa medzinárodného obchodného styku, má preklad so súdnou doložkou extrémne dôležitý význam! Zmluvným partnerom totiž garantuje správny a zrozumiteľný preklad, čo je dôležité najmä pri zmluvných záväzkoch.

Súdne overený úradný preklad dokumentov vyhotovuje prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR na vykonávanie úradných prekladov, ktorý je zapísaný do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Úradný preklad sa väčšinou vyžaduje pri dokumentoch ako je napr. rodný list, úmrtný list, vysvedčenie, maturita, osvedčenie o evidencii vozidla, faktúra k vozidlu pri dovoze zo zahraničia a omnoho viac…

Bezplatný odvoz a dovoz dokumentov v rámci Košíc.

V prípade úradného prekladu dokumentov pre vás v rámci Košíc a Bratislavy zabezpečíme bezplatný odvoz a dovoz dokumentov priamo do vašej kancelárie a to úplne zadarmo.