Preklad životopisu

Čo je odborný preklad životopisu a na čo je je dobrý? Reprezentatívny životopis je základom pri hľadaní či budovaní kariéry. Je tým úplne prvým dokumentom, s ktorým prichádza do kontaktu budúci zamestnávateľ. Pri pracovných ponukách v zahraničí je časté, že zamestnávateľ požaduje životopis v cudzom jazyku, ako je angličtina, nemčina alebo iné jazyky. Každá pracovná pozícia je individuálna, a tak je potrebný aj individuálny prístup v rámci prekladu životopisu.

Pre odborný preklad životopisu do cudzieho jazyka je najvhodnejšou voľbou profesionálny preklad. Odborník pozná všetky pravidlá prekladu po terminologickej, štylistickej aj formálnej stránke. Vyhnete sa tak prípadným nedorozumeniam a prešľapom pri prekladaní určitých výrazov a slovných spojení do cudzieho jazyka.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Či už sa uchádzate o pozíciu v oblasti medicíny, ekonomiky, alebo o akúkoľvek inú pozíciu, správne a odborne preložený životopis do cudzieho jazyka je základom a prvým krokom k dobrému prvému dojmu u budúceho zamestnávateľa.

Zároveň sa môžete spoľahnúť, že odborník pozná typologické pravidlá daného jazyka, do ktorého dokument prekladá. Ide napríklad o pravidlá písania dátumov či veľkých a malých písmen. Každý jazyk má iné gramatické pravidlá.

Prekladateľská agentúra Vertere si zakladá na individuálnom prístupe pri preklade každého životopisu tak, aby bol výsledok odborný a reprezentatívny.