Úradný preklad textov z/do nemčiny do/zo slovenčiny

Úradný preklad textov z/do nemčiny do/zo slovenčiny si môžete vyskúšať na internete použitím Google prekladač. Dokonalý preklad však nečakajte a radšej sa odovzdajte do rúk prekladateľa.

Strojový úradný preklad textov z/do nemčiny do/zo slovenčiny umelou inteligenciou stále veľmi zaostáva za použiteľnosťou prekladu od profesionálneho prekladateľa. Preklad jazykov v online prostredí môže spôsobiť to, že výsledný preklad môže obsahovať chyby a syntaktické nepresnosti.

Pri preklade zo slovenčiny do nemčiny alebo preklade z nemčiny do slovenčiny môže byť doslovný preklad bez širších súvislostí problémom. Preklad jazykov od slova do slova, bez prihliadania na preklad fráz a ustálených slovných spojení, vie skúsený prekladateľ pretaviť usporiadaním textu do zmysluplných viet a súvetí.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Tak ako nemčina, aj slovenčina patria do odlišných jazykových skupín s inou históriou,  v inej spoločnosti a kultúre. Pri preklade z a do nemčiny do a zo slovenčiny je potrebné dbať na frazeologické ekvivalenty príbuzné nemčine.

„Pri prekladoch z a do nemčiny spolupracujeme dlhé roky s rodenými prekladateľmi z nemecky hovoriacich krajín. Dodatočná kontrola prekladov prebieha nemeckým rodeným hovoriacim. Vyhotovíme úradné (súdne) preklady z a do nemčiny, ku každému klientovi pristupujeme individuálnym spôsobom.

Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 42 jazykoch a ich kombináciách. Jedným z hlavných jazykov, ktorým sa venujeme v prekladateľskej agentúre Vertere je preklad z a do nemčiny do a zo slovenčiny. Našou prioritou je vysoká kvalita prekladu, kvalitní prekladatelia s rodenými jazykovými schopnosťami, špecialisti v jednotlivých oblastiach a rýchlosť spracovania prekladu.“