Úradný preklad technického preukazu

Dovoz motorových vozidiel do Slovenskej republiky zo zahraničia je spojený s prekladom technického preukazu. Registrácia vozidla na úrade na Slovensku si vyžaduje úradný preklad dokladov k dovezenému vozidlu.

Prihlásenie vozidla je spojené s predložením úradného prekladu technického preukazu, potvrdenia o odhlásení vozidla (odhláška). Pri registrácii a prihlásení vozidla nadobudnutého v zahraničí môže byť súčasťou kúpna zmluva prípadne faktúra v pôvodnom jazyku.

Aj keď technický preukaz patrí k najčastejšie prekladaným dokumentom, je potrebné predložiť aj úradný preklad kúpnopredajnej zmluvy prípadne faktúry, ktorá preukazuje spôsob nadobudnutia motorového vozidla v zahraničí.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Pri registrácii motorového vozidla zo zahraničia je potrebné dbať aj na emisnú a technickú kontrolu. V prípade, že máte tieto osvedčenia platné ešte minimálne 1,5 roka, je výhodnejšie vyhotoviť úradný preklad týchto protokolov, ako zabezpečovať novú emisnú a technickú kontrolu na Slovensku. Na úradný preklad technickej a emisnej kontroly stačí kópia pôvodného dokumentu. Rovnako aj v prípade osvedčenia o evidencii a kúpnopredajne zmluvy postačuje na vyhotovenie úradného prekladu kópia týchto dokumentov.  Nie je nutné zviazanie prekladu s originálom.

Úradný preklad technického preukazu a ďalšie preklady dokumentov k dovezenému automobilu (EK, TK, potvrdenie o odhlásení, faktúra, kúpna zmluva, COC certifikát) si u nás môžete objednať online a vyhotovíme ich aj do 24 hodín od prijatia vašich dokumentov.

Prípadne nás navštívte na jednej z našich pobočiek.