Úradný preklad výpisu z registra trestov

Medzi najčastejšie vyžadované a prekladané dokumenty patrí úradný preklad výpisu z registra trestov, ktorý si často vyžadujú nielen úrady, ale aj zamestnávatelia, prípadne ho budete potrebovať pre začatie podnikania. Výpis z registra trestov obsahuje informácie o vašej beztrestnosti a bezúhonnosti, prípadne aj trestné činy, ktorých ste sa v minulosti dopustili.

Ak potrebujete získať výpis z registra trestov môžete si ho vyžiadať elektronicky alebo osobne na matrike, priamo na Registri trestov v Bratislave (Kvetná 13, Bratislava). Vydajú vám ho za poplatok aj na pracoviskách Slovenskej pošty a na zahraničných zastupiteľských úradoch.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Osobné získanie výpisu z registra trestov vyžaduje predložiť občiansky preukaz (originál) alebo v prípade cudzinca platný cestovný pas a úradný preklad rodného listu. Ak vás niekto v tomto úkone zastupuje, je potrebné predložiť overené splnomocnenie, ktoré nie je staršie ako 30 dní.

Ak potrebujete preklad výpisu z registra trestov, je potrebné predložiť úradne overený preklad, zviazaný s originálom a okrúhlou pečiatkou, od prekladateľa, ktorý je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti. Vyžaduje sa pri zahraničných výpisoch z registra trestov, ako aj pri práci v zahraničí, kde si výpis môžu vyžiadať zamestnávatelia. Objednajte si úradný preklad vyššie spomínaných dokumentov veľmi jednoducho online.

Prípadne nás navštívte na jednej z našich pobočiek.