Preklad výkresovej dokumentácie

Čo je odborný preklad výkresovej dokumentácie a na čo je je dobrý? Výkresová dokumentácia, alebo inak projektová dokumentácia, je dôležitou súčasťou rôznych schém a výkresov. Textová časť výkresovej dokumentácie slúži na popis stavby, stroja, projektu či výrobku, ktorý je určený pre stavebný či výrobný proces.

Technická dokumentácia býva zhotovovaná pod prísnym dohľadom. Kvôli tomu aj jej preklad musí spĺňať podmienky ako profesionalitu, odbornosť pojmov a termínov v danom jazyku ako aj správnu štylizáciu.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Pri zahraničných projektoch je dôležité, aby mal preklad výkresovej dokumentácie jasnú výpovednú hodnotu. Na to, aby bolo možné stavebný či výrobný projekt správne navrhnúť, naceniť a odkomunikovať, s prípadným zahraničným partnerom či investorom, je dôsledný a odborný preklad kľúčový.

Popisy k schémam, technické výkresy a všetky súčasti technických dokumentov projektu vám prekladateľská agentúra VERTERE dokáže preložiť podľa vašich predstáv do rôznych jazykových kombinácií, a to všetko profesionálne, odborne a reprezentatívne.

Požiadajte o nezáväznú cenovú kalkuláciu a zabezpečte si spoľahlivého partnera pre váš projekt.