Úradný preklad textov z/do taliančiny do/zo slovenčiny

Úradný preklad textov z/do taliančiny do/zo slovenčiny si môžete vyskúšať na internete použitím Google prekladač. Pre odborný preklad budete musieť kontaktovať skúseného prekladateľa.

Strojový úradný preklad textov z/do taliančiny do/zo slovenčiny umelou inteligenciou stále veľmi zaostáva za použiteľnosťou prekladu od profesionálneho prekladateľa. Výsledný text preložený online prekladačom môže obsahovať množstvo chýb a syntaktických nepresností.

Pri preklade zo slovenčiny do taliančiny alebo preklade z taliančiny do slovenčiny môže byť doslovný preklad bez širších súvislostí problémom. Doslovné prekladanie textov môže viesť ku chybnému prekladu fráz a ustálených slovných spojení. Skúsený prekladateľ sa takým chybám dokáže vyvarovať a spracovať text do zmysluplných viet a súvetí. 

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Tak ako taliančina, aj slovenčina patria do odlišných jazykových skupín s inou históriou, v inej spoločnosti a kultúre. Kvôli tomu je nutné pri preklade textov z/do taliančiny do/zo slovenčiny dbať na frazeologické ekvivalenty príbuzné taliančine.

„Pri prekladoch z a do taliančiny spolupracujeme dlhé roky s rodenými prekladateľmi z taliansky hovoriacich krajín. Dodatočná kontrola prekladov prebieha talianskym rodeným hovoriacim. Vyhotovíme úradné (súdne) preklady z a do taliančiny, ku každému klientovi pristupujeme individuálnym spôsobom.

Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 42 jazykoch a ich kombináciách. Jedným z hlavných jazykov, ktorým sa venujeme v prekladateľskej agentúre Vertere je preklad z a do taliančiny do a zo slovenčiny. Našou prioritou je vysoká kvalita prekladu, kvalitní prekladatelia s rodenými jazykovými schopnosťami, špecialisti v jednotlivých oblastiach a rýchlosť spracovania prekladu.“