Preklad certifikátov

Čo je odborný preklad certifikátov a na čo je je dobrý? Dokumenty, ktoré vypovedajú o dosiahnutých schopnostiach a zručnostiach sú dôležitou doložkou pri žiadosti o pracovnú pozíciu alebo v prípade, že si to vyžaduje už existujúci zamestnávateľ.

V prípade, že je dosiahnutý certifikát v jazyku, ktorý zamestnávateľ či iná inštitúcia neprijme, vzťahujú sa naň rovnaké podmienky ako pri preklade iných formálnych dokumentov. Keďže ide o oficiálny dokument, je potrebné, aby bol odborne preložený profesionálom. Musí ovládať všetky aspekty daného jazyka, vrátane typologických pravidiel, štylistiky slov a ostatných gramatických pravidiel.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Odborný preklad sa týka napríklad: certifikátu o vzdelaní, certifikátu o absolvovaných školeniach, certifikátov odbornej spôsobilosti, certifikátov konformity, certifikátov kvality atď.

Pri každom odbornom preklade sa dbá aj na to, aby sa nepoškodil originálny dokument. Preklad oficiálneho dokumentu, ako certifikátu, ktorý vykazuje dosiahnuté vedomosti či zručnosti, je po odbornom preklade spojený s kópiou originálu pre plnohodnotné doloženie dokumentu. Aj preto sa odporúča, aby bola každá kópia originálu taktiež notársky overená.

Prekladateľská agentúra Vertere disponuje profesionálmi pre každý z jazykov, ktorý nájdete na web stránke. Môžete sa tak spoľahnúť, že preklad bude reprezentatívny a profesionálne spracovaný.