Konzekutívne tlmočenie školenia zamestnancov

Konzekutívne tlmočenie je identifikovateľné vďaka prestávkam, ktoré robí rečník, aby mu tlmočník pretlmočil časť vypovedaného prejavu rečníka. Takéto tlmočenie s „prestávkami“ v hovorenom slove na pretlmočenie sa nazýva konzekutívne.

Konzekutívne tlmočenie je veľmi vhodným spôsobom, ako tlmočiť hovorené slovo rečníka počas školenia zamestnancov, či ako tlmočenie pre pracovníka v prevádzke, napr. pri uvádzaní stroja alebo inej techniky. Konzekutívne tlmočenie školenia pre zamestnancov či pracovníka v prevádzke vieme uskutočniť vo všetkých, popredných svetových jazykoch.

Pri objednávke konzekutívneho tlmočenia školenia zamestnancov zaistíme vhodného tlmočníka a vybavíme potrebné náležitosti spojené s cestou a ubytovaním.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.