Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu

V prekladateľskej praxi sa občas stretneme s textami, ktoré je potrebné prispôsobiť reáliám v krajine, pre ktorú je preklad určený, jej kultúrne, ekonomické, výrazové a iné prostredie. Proces, ktorý má prebiehať paralelne s prekladom či po ňom, sa nazýva lokalizácia. Úlohou lokalizácie je prečítať, porozumieť a upraviť text s prihliadnutím na pomery v krajine, kam je preklad určený, tak, aby bol preklad pre príjemcu čo najzrozumiteľnejší. Nutným sprievodným … Čítať viacLokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu

Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade

„Style Guide“ alebo „Style Manual“ (Príručka štýlu) je súbor štandardov pre vytváranie dokumentov, buď pre všeobecné použitie, alebo pre konkrétne organizácie, publikácie alebo (odborné) oblasti. Jej účelom je zaviesť pravidlá štýlu s cieľom zjednotiť formálnu stránku dokumentu a zlepšiť tak konzistenciu v rámci dokumentu či projektu a tým aj kvalitu komunikácie. Táto príručka sa týka výberu jazyka, termínov, obrazovej … Čítať viacČo je to style guide a jeho použitie pri preklade

Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)

Prekladanie textov je jedným zo základných prostriedkov medzikultúrnej komunikácie. Od kvality prekladu závisí kvalita dorozumenia pri udržiavaní jazykovej rôznorodosti. Informácie sú jednou zo surovín dnešnej globálnej ekonomiky, preto aj ich preklady predstavujú dôležitý segment svetového trhu a tak ako aj v iných odvetviach, aj v prekladateľskom sektore ide o kvalitu, rýchlosť dodania aj cenu prekladu. Tieto požiadavky sú vzájomne … Čítať viacNástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)

Príbeh nevidiacej tlmočníčky

Judy Jenner rozpráva príbeh o kolegyni a priateľke, ktorá odmietla, aby jej strata zraku zabránila v plnohodnotnom a úspešnom živote odbornej tlmočníčky O autorke: Judy A. Jenner, MBA, je prekladateľka a súdna tlmočníčka (španielčina, nemčina). Žije v Las Vegas. So svojou sestrou, ktorá pracuje z Viedne,  prevádzkuje agentúru Twin Translations. Je spoluautorkou knihy Podnikateľská lingvistka … Čítať viacPríbeh nevidiacej tlmočníčky

Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru

Otázku možno položiť aj inak – ako si nevybrať nesprávne. Agentúra, ktorej zverujete svoje (neraz aj citlivé) údaje, sa stáva vaším reprezentantom voči vašej cieľovej skupine v inom jazyku. Kľúčové sú nielen viac-menej samozrejmé atribúty prekladu – presnosť, termín, cena – ale aj poradie, v akom sú dôležité pre vás a adresáta prekladu. Pri voľbe a využívaní služieb prekladateľskej agentúry nezabúdajte, … Čítať viacAko vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru

Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka

Bieloruský jazyk: odlišnosti od ruského jazyka v obsahových a gramatických prvkoch Bieloruský jazyk je štátnym jazykom Bieloruskej republiky a považuje sa za materinský jazyk asi desiatich miliónov ľudí na celom svete. Iba tretina populácie, ktorá hovorí bieloruským jazykom, ju však používa v každodennom živote. Väčšina rodených hovorcov bieloruského jazyka používa pri bežnej komunikácii iné jazyky, najčastejšie ruský jazyk. Je to pochopiteľné, pretože bieloruský a ruský jazyk … Čítať viacFunkcie prekladu z/do bieloruského jazyka

Zásady a úskalia odborného prekladu

Na prekladateľa odborných textov je kladených viacero požiadaviek naraz. Akosi samozrejme sa od neho predpokladá veľmi dobrá znalosť východiskového, ale hlavne výborná znalosť cieľového (v najlepšom prípade zároveň rodného) jazyka. Pri odbornom preklade sa k tomu pridáva navyše požiadavka, aby bol odborníkom v určitom odbore či odboroch, ktorý vie presne používať v danej jazykovej kombinácii špecializovanú terminológiu aj … Čítať viacZásady a úskalia odborného prekladu

Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom

Pojem „je to ako z Google Translate“ predstavuje pre preklad snáď to najnepriaznivejšie vysvedčenie – od neho horšie je snáď len „to nie je preklad“. Človek nemusí byť zvlášť zbehlý ani v rodnom jazyku, aby mechanický preklad rozpoznal už v prvom odstavci. Ak je tento spôsob prekladu úplne nevyhovujúci pri výuke jazykov či pri porozumení bežných textov, … Čítať viacKlady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom

Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?

Táto otázka bola zodpovedaná mnohokrát. Predpokladám, že hovoríme o spisovnej chorvátčine a srbčine, čiže jazykoch, ktoré počujeme vo verejnej televízii a čítame v serióznych novinách. Vo väčšine oblastí medzi nimi veľké rozdiely nie sú. Tie však nájdeme v chémii: mnoho prvkov má iné názvy. Aj niektoré matematické termíny sú iné. Najväčší rozdiel však spočíva v postoji k jazyku. V Chorvátsku beží od 19. … Čítať viacAké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?

Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi

Prekladateľský trh sa neustále mení a požiadavky na kvalitu, presnosť, kompatibilitu a termíny prekladateľských výstupov sú čoraz náročnejšie. Jedným z riešení, ako sa s nimi vyrovnať, je používanie tzv. CAT nástrojov (z angl. Computer Aided Translation, počítačom podporovaný preklad). Základom filozofie CAT je používanie prekladovej (translačnej) pamäte, ktorú vytvára prekladateľ alebo skupina prekladateľov, pracujúcich na spoločnom projekte. Do tejto … Čítať viacVyužitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi