Blog

Prečo nechať preklad na odborníkov?

Pýtate sa, prečo nechať preklad na odborníkov? Odborný preklad dokumentov sa veľmi často stretáva s variantom typu: „Prelož si to predsa sám, cez online prekladač,

Úradný preklad potvrdení COVID-19
Blog

Úradný preklad potvrdení COVID-19

Úradný preklad potvrdení COVID-19 V dnešnej dobe je už nevyhnutným dokumentom pri ceste do práce, do obchodu alebo aj do prírody, potvrdenie o ochorení COVID-19. V zmysle platných

Blog

Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu

V prekladateľskej praxi sa občas stretneme s textami, ktoré je potrebné prispôsobiť reáliám v krajine, pre ktorú je preklad určený, jej kultúrne, ekonomické, výrazové a iné prostredie. Proces,

Blog

Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade

„Style Guide“ alebo „Style Manual“ (Príručka štýlu) je súbor štandardov pre vytváranie dokumentov, buď pre všeobecné použitie, alebo pre konkrétne organizácie, publikácie alebo (odborné) oblasti.

Blog

Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)

Prekladanie textov je jedným zo základných prostriedkov medzikultúrnej komunikácie. Od kvality prekladu závisí kvalita dorozumenia pri udržiavaní jazykovej rôznorodosti. Informácie sú jednou zo surovín dnešnej

Blog

Príbeh nevidiacej tlmočníčky

Judy Jenner rozpráva príbeh o kolegyni a priateľke, ktorá odmietla, aby jej strata zraku zabránila v plnohodnotnom a úspešnom živote odbornej tlmočníčky O autorke: Judy