Preklad zmlúv a právnych dokumentov

Preklad zmlúv a právnych dokumentov si vyžaduje od prekladateľa dodatočné právnické vzdelanie, aby zvládol legislatívu danej krajiny a obsiahol jej terminológiu, jazykové noansy s dôrazom na odbornosť a presnosť.

Pri prekladoch právnych dokumentov a zmlúv dbáme na výber prekladateľov, ktorí zvládajú jednotlivé oblasti práva danej krajiny. Preklady v právnej oblasti patria k tým najnáročnejším, pretože si od prekladateľa vyžadujú špecifické znalosti v právnej terminológii a význame zákonov.

Preklady právnych textov nie sú však súdne preklady. Súdny preklad si vyžaduje overenie súdom a pečiatku, zatiaľ čo právne preklady zmlúv a predpisov, poriadkov alebo splnomocnení si súdne overenie nevyžadujú.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Preklad právnych dokumentov

 • Preklady firemných listín
 • Preklady GDPR
 • Preklady všeobecných obchodných podmienok
 • Preklady bezpečnostných predpisov
 • Preklady dokumentácie do tendrov
 • Preklady výpisov z obchodného registra
 • Preklady rozsudkov
 • Preklady zákonov
 • Preklady smerníc
 • Preklady vyhlášok
 • Preklady noriem
 • Preklady ISO
 • Preklady žalôb a rozsudkov
 • Preklady právnych posudkov a stanovísk
 • Preklady splnomocnení
 • Preklady certifikátov
 • Preklady audítorských správ
 • Preklady zakladateľských listín (stanovy spoločnosti, výpisy z obchodného registra)

Preklad zmlúv

 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Spoločenská zmluva
 • Mandátna zmluva
 • Sprostredkovateľská zmluva
 • Zmluva o dielo
 • Pracovná zmluva
 • Spoločenská zmluva
 • Poistná zmluva
 • Audítorská zmluva
 • Licenčná zmluva