Úradný preklad textov z/do francúzštiny do/zo slovenčiny

Úradný preklad textov z/do francúzštiny do/zo slovenčiny si môžete vyskúšať na internete použitím Google prekladač. Nikdy nepreferujte umelú inteligenciu pred odborným prekladateľom. Profesionálny prekladateľ má dlhoročné skúsenosti a dokáže správne preložiť aj náročné frázy.

Úradný preklad textov z/do francúzštiny do/zo slovenčiny pomocou online prekladača ešte stále nie je bezpečná voľba, keďže nedokáže správne preložiť niektoré vety alebo slovné spojenia. Neodporúčame vám používať online prekladač za účelom ušetrenia peňazí. Kontaktujte odborného prekladateľa, ktorý vám zaručí bezchybný preklad.

Pri úradnom preklade textov z/do francúzštiny do/zo slovenčiny často dochádza k problému, keď je text prekladaný od slova do slova a sú zanedbané širšie súvislosti. Prekladanie fráz a ustálených slovných spojení je oveľa ťažšie než sa zdá. Našťastie spolupracujeme s tými najlepšími odbornými prekladateľmi, ktorí sa postarajú o správne usporiadanie textu do zmysluplných viet a súvetí.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Tak ako francúzština, aj slovenčina patria do odlišných jazykových skupín s inou históriou, v inej spoločnosti a kultúre. Pre úplne bezchybný preklad textov z/do francúzštiny do/zo slovenčiny musíte výsledný preklad prispôsobiť na frazeologické ekvivalenty príbuzné francúzštine. Pokiaľ sa tak nestane, môžu sa vyskytnúť závažné chyby.

„Pri prekladoch z a do francúzštiny spolupracujeme dlhé roky s rodenými prekladateľmi z francúzsky hovoriacich krajín. Dodatočná kontrola prekladov prebieha francúzskym rodeným hovoriacim. Vyhotovíme úradné (súdne) preklady z a do francúzštiny, ku každému klientovi pristupujeme individuálnym spôsobom.

Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 42 jazykoch a ich kombináciách. Jedným z hlavných jazykov, ktorým sa venujeme v prekladateľskej agentúre Vertere je preklad z a do francúzštiny do a zo slovenčiny. Našou prioritou je vysoká kvalita prekladu, kvalitní prekladatelia s rodenými jazykovými schopnosťami, špecialisti v jednotlivých oblastiach a rýchlosť spracovania prekladu.“