Úradný preklad rodného a sobášneho listu

V našej praxi sa často stretávame s úradným prekladom rodných a sobášnych listov. Preklad rodných listov sa vyžaduje často pri narodení dieťaťa, pri uzatvorení manželstva, pre úrady v zahraničí a v niektorých krajinách pri udeľovaní víz. Naopak sobášne listy a ich úradný preklad je potrebný pri zahraničnej svadbe, alebo aj na Slovensku pri zväzku s cudzincom/kou.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Aby úradný – súdny preklad rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu boli relevantné a platné, je potrebné, aby preklad realizoval úradný prekladateľ, ktorý je zapísaní na zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Objednajte si úradný preklad rodného, sobášneho alebo úmrtného listu veľmi jednoducho online.