Preklad webových stránok

Kvalitná viacjazyčná web stránka môže podnikateľovi alebo jednotlivcovi priniesť rozšírený efekt v podobe návštevnosti z iných trhov. Preklad webových stránok  do jedného alebo viacerých cudzích jazykov je preto veľmi dôležitý, ak podnikateľ alebo jednotlivec plánuje expandovať na zahraničné trhy.

Preklad webových stránok do rôznych jazykov

Web stránka preložená do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, poľštiny, češtiny alebo ukrajinčiny otvára podnikateľovi možnosti, ako sa umiestniť vo vyhľadávaní (Google) na popredných miestach aj v prípade cudzieho jazyka a nielen v slovenčine.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Internet je medzinárodné prostredie, kde je dôležité zasiahnuť daný trh v jazykovej mutácii daného trhu. Je preukázané, že ak si môže človek vybrať vo vyhľadávaní, uprednostňuje jazyk svojej rodnej krajiny.

Nové jazyky, nové možnosti

Preklad webových stránok teda môže priniesť obsadenie nových trhov, získanie návštevnosti zo zahraničia a expanziu v podobe nových zákazníkov a klientov. Je len na vás, či sa rozhodnete pre preklad web stránky do jedného jazyka, alebo si vytvoríte niekoľko viac jazyčných web stránok, ktorými oslovíte rôzne krajiny a trhy so svojimi výrobkami a službami.

Dbáme na kvalitu prekladov

Prekladateľská agentúra Vertere dbá na to, aby bol preklad do cudzieho jazyka vytvorený rodenými hovoriacimi v danej krajine. Kvalitný a profesionálni prekladatelia vytvoria jazykovú mutáciu vašej web stránky tak, aby na danom trhu pôsobila ako rodeného hovoriaceho cieľového trhu.