Preklad PR a blogových článkov

Čo je odborný preklad PR a blogových článkov? Názov PR pochádza zo slova „public relations“, a teda vzťahy s verejnosťou. PR a blogové články nie sú obyčajnými článkami, sú aj akousi formou reklamy, avšak nie prvoplánovou. Slúžia na predstavenie produktu či služby verejnosti, a to nenásilnou formou, zatiaľ čo sa venujú téme, ktorá zaujíma zákazníka.

Dobre napísaný PR/blogový článok informuje a zároveň nenásilne podsúva reklamu.

Aká je štruktúra a je možné ju dodržať aj pri preklade?

Každý dobrý PR článok má svoju štruktúru: nadpis, perex (úvod), problém, edukácia, výhoda, riešenie, zmienka o firme a odkaz na vyvolanie akcie.

Radi pre vás zhotovíme odborný prípadne úradný preklad vašich dokumentov!

Kliknite na tlačidlo a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či úradný preklad.

Dôležité je, aby každý PR a blogový článok:

  • bol konkrétny a vecný,
  • obsahoval overené a pravdivé informácie,
  • bol gramaticky správny,
  • a plný užitočných informácií pre zákazníka/čitateľa.

Pre odborný preklad PR a blogových článkov je tak dôležité, aby bola dodržaná nielen základná štruktúra článku, ale aj všetky jeho aspekty, či už informačné alebo reklamné. Každý preklad a každý jazyk má svoje štylistické pravidlá a formulácie, ktoré odborný prekladateľ dokáže zapracovať tak, aby bol preklad myšlienkovo, obsahovo a hodnotne totožný s originálom.

 

Prekladateľská agentúra Vertere disponuje tímom skúsených prekladateľov, ktorí sa venujú prekladu z, a do až 42 jazykov a ponúka možnosť nezáväznej cenovej kalkulácie. Pokiaľ máte otázky, neváhajte a kontaktujte nás.