Blog

Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu

V prekladateľskej praxi sa občas stretneme s textami, ktoré je potrebné prispôsobiť reáliám v krajine, pre ktorú je preklad určený, jej kultúrne, ekonomické, výrazové a iné prostredie. Proces,

Blog

Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade

„Style Guide“ alebo „Style Manual“ (Príručka štýlu) je súbor štandardov pre vytváranie dokumentov, buď pre všeobecné použitie, alebo pre konkrétne organizácie, publikácie alebo (odborné) oblasti.

Blog

Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)

Prekladanie textov je jedným zo základných prostriedkov medzikultúrnej komunikácie. Od kvality prekladu závisí kvalita dorozumenia pri udržiavaní jazykovej rôznorodosti. Informácie sú jednou zo surovín dnešnej

Blog

Príbeh nevidiacej tlmočníčky

Judy Jenner rozpráva príbeh o kolegyni a priateľke, ktorá odmietla, aby jej strata zraku zabránila v plnohodnotnom a úspešnom živote odbornej tlmočníčky O autorke: Judy

Blog

Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka

Bieloruský jazyk: odlišnosti od ruského jazyka v obsahových a gramatických prvkoch Bieloruský jazyk je štátnym jazykom Bieloruskej republiky a považuje sa za materinský jazyk asi desiatich miliónov ľudí na celom svete. Iba tretina populácie,

Blog

Zásady a úskalia odborného prekladu

Na prekladateľa odborných textov je kladených viacero požiadaviek naraz. Akosi samozrejme sa od neho predpokladá veľmi dobrá znalosť východiskového, ale hlavne výborná znalosť cieľového (v