Blog

Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka

Bieloruský jazyk: odlišnosti od ruského jazyka v obsahových a gramatických prvkoch Bieloruský jazyk je štátnym jazykom Bieloruskej republiky a považuje sa za materinský jazyk asi desiatich miliónov ľudí na celom svete. Iba tretina populácie,

Blog

Zásady a úskalia odborného prekladu

Na prekladateľa odborných textov je kladených viacero požiadaviek naraz. Akosi samozrejme sa od neho predpokladá veľmi dobrá znalosť východiskového, ale hlavne výborná znalosť cieľového (v