Preklad - Španielčina

Španielsky jazyk je inak nazývaný aj katalansky jazyk, ktorého vznik prebehol v historickom regióne Španielska Kastílii. Počiatky španielčiny sa datujú po príchode Rimanov na pyrenejský polostrov . V tomto období sa španielčina vyvinula z hovorenej latinčiny a to je aj dôvod prečo približne 60% slovnej zásoby tvoria slová latinského pôvodu. Španielsky jazyk sa však pod vplyvom kolonizácie rozšíril aj na územie Ameriky. Úradným jazykom je v Španielsku, ale taktiež aj v Novom Mexiku či Portoriku. V krajinách ako Andorra, Aruba, Belize a Curaçao síce nie je úradným jazykom, ale žije tu veľká časť obyvateľstva hovoriacich španielsky. Dokonca španielčina si prebojovala v Spojených štátoch rovnocenné postavenie s Anglickým jazykom, keďže početná časť obyvateľstva v južnej časti Spojených štátov ním rozpráva. Najmä v Kalifornii, na Floride, v Texase, ale aj v New Yorku. Rôzne medzinárodné organizácie ako FIFA si vybrali španielčinu ako oficiálny jazyk rovnako ako aj Organizácia spojených štátov a taktiež je považovaný ako jeden z oficiálnych jazykov Európskej únie.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Španielčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady zo španielskeho jazyka a taktiež prekladáme do španielskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do španielskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu zo španielskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do španielskeho jazyka.

TLMOČENIE- Španielčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.