Preklad - Portugalčina

Portugalčina ako románsky jazyk vznikla v oblasti severného Portugalska a na území dnešnej Galície. V 16. a 17. storočí sa odštartovala éra šírenia portugalčiny do sveta. Na jej základne začali následne vznikať aj iné jazyky v Afrike, Karibiku a Ázii. O popularite portugalčiny svedčí to, že je úradným jazykom v 10 krajinách a svoje slušné miesto si našla aj v skupine hlavných celosvetových jazykov. Portugalský jazyk sa stal oficiálnym jazykom v rôznych celosvetových organizáciách ako napríklad Africká únia či Európska únia.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady-Portugalčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z portugalského jazyka a taktiež prekladáme do portugalského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do portugalského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z portugalského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do portugalského jazyka.

TLMOČENIE- Portugalčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.