Preklad - Nórčina

Dlhé panstvo Dánska nad Nórskom ovplyvnilo nórčinu, germánsky jazyk, a preto Nóri nemajú problém porozumieť písanej dánčine či hovorenej švédčine. Nórsky jazyk je prevedený v štyroch formách a to sú bokmal, nynorsk, radikálny nynorska a riksmal. Bokmal je knižná a najpoužívanejšia (až 85%) nórčina používaná v admistratíve a riksmal je jeho tradičná verzia. Nynorsk sa nazýva aj nová nórčina alebo po starom jazyk sedliakov a je využívaná hlavne na západe Nórska. V Nórsku je dovolené používať každý variant nórskeho jazyka a tiež lapončinu. Nóri nepoužívajú vykanie, len veľmi výnimočne rovnako ako nepoužívajú oslovenia pán a pani, ale oslovujú sa rovno menom.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Nórčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z nórskeho jazyka a taktiež prekladáme do nórskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do nórskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z nórskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do nórskeho jazyka.

TLMOČENIE- Nórčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.