Preklad - Moldavčina

Kedysi bola moldavčina považovaná za moldavský dialekt rumunčiny. Moldavský jazyk je len nárečie rumunčiny, ale z politických príčin bolo označené ako samostatný jazyk, teda prebehol jazykový separatizmus. Moldavčina sa stala úradným jazykom pre Moldavsko a Podnestersko v roku 1991. Odborníci na jazyky tvrdia, že spisovná rumunčina a moldavčina sú zhodné. Po oddelení moldavčiny od rumunčiny sa latinka nahradila cyrilikou. Vyšiel dokonca aj rumunsko-moldavský slovník, ktorý poukazuje na rozdiely medzi týmito podobnými jazykmi, ale svojho pochopenia a pochvaly sa nedočkal.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Moldavčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z moldavského jazyka a taktiež prekladáme do moldavského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do moldavského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z moldavského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do moldavského jazyka.

TLMOČENIE- Moldavčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.