Preklad - Dánčina

Dánčina ako germánsky jazyk je materinským jazykom pre mnoho ľudí hlavne v Dánskom kráľovstve, na Faerských ostrovoch, Grónsku a v dánskych menšinách v Šlezvicku, na rôznych miesta USA, v Spolkovej republike Nemecko či na pobreží Španielska. Vplyvom rozširovania dánčiny sa rozvetvila na tri nárečia: ostrovné, západné a východné, ktoré majú ešte svoje rôzne podoby. Abeceda dánčiny je latinská a obsahuje aj tri špecifické písmená æ, ø, a å tvoriace záver abecedy. Počet samohlások v dánčine prekonáva ten náš počet samohlások na Slovensku, ale aj v dánskych nárečiach sa tento počet samohlások líši.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Dánčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z dánskeho jazyka a taktiež prekladáme do dánskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do dánskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z dánskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do dánskeho jazyka.

TLMOČENIE- Dánčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.