Preklad - Arménčina

Ľudia hovoriaci arménskym jazykom žijú prevažne v Arménsku, ale aj v Rusku, Gruzínsku, Iráne, Sýrii, Libanone atď. Týchto arménsky hovoriacich ľudí žije na svete asi 7 miliónov. Arménčina tvorí časť z indoeurópskych jazykov a jej systém a slovná zásoba je podobná frýgčine a gréčtine. Jej pôvod siaha do roku 405 kedy vznikla jej vlastná arménska abeceda a neskôr sa arménsky jazyk rozdelil na 2 časti, západnú a východnú vetvu pričom práve východná vetva je spisovná arménčina.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Arménčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z arménskeho jazyka a taktiež prekladáme do arménskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do arménskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z arménskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do arménskeho jazyka.

TLMOČENIE- Arménčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.