Preklad - Etónčina

Pre mnohých môže byť prekvapivé, že estónčina je si okrem fínčiny podobná aj s maďarčinou. Estónsky jazyk sa radí medzi ugrofínske jazyky a taktiež medzi indoeurópske jazyky kde patria aj jazyky susedných národov Estónska. Estónsky jazyk sa radi ako mnohé iné medzi oficiálny jazyk Európskej únie a je úradný jazyk Estónska. Celkovo sa týmto jazykom dorozumieva 1,1 milióna ľudí. Základy estónčiny sú založené na troch dĺžkach hlások. Dĺžka samohlások či spoluhlások môže byť dlhá, krátka a polodlhá. Estónčina je pomerne jednoduchý jazyk, kvôli pravidlu čo vidíme, to vyslovujeme a taktiež sa nerozlišuje predĺžená výslovnosť hlások ani mäkčenie. Dnešná estónčina môže byť ešte stále ovplyvnená historickým pravopisom, a preto niektorí ľudia môžu robiť rôzne rozdiely napríklad vo výslovnosti. So slovenčinou má podobný prízvuk, ktorý sa nevyskytuje na prvej slabike, len v niekoľkých výnimkách. Abeceda estónčiny je upravená latinka a má 32 písmen.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady – Estónčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z estónskeho jazyka a taktiež prekladáme do estónskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do estónskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z estónskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do estónskeho jazyka.

TLMOČENIE – Estónčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.