Preklady

Profesionálne odborné preklady

Text vám preložíme skoro do každej reči! Preklad vieme zhotoviť až v 42 svetových jazykoch v rôznych cudzojazyčných kombináciách. Na odbornosť sa u nás môžete spoľahnúť, prekladateľov s dlhoročnými skúsenosťami máme z radov technikov, lekárov, ekonómov aj právnikov.

Po preložení textu prekladateľom skontrolujú naši projektoví manažéri všetky prípadné gramatické preklepy a aj to, či je preklad graficky totožný s originálom.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu.

Preklad technických dokumentov

Potrebujete preložiť technický dokument, ktorý obsahuje množstvo schém, nákresov či popisov? Naši grafici a DTP operátori dokážu spracovať komplexnú grafiku a formátovanie preložených dokumentov.

Korektúra

Pri dôležitejších prekladoch, webových stránkach či materiáloch určených na publikáciu v zahraničí odporúčame korektúru rodeným hovorcom. Ten skontroluje text po gramatickej aj štylistickej stránke a zaručí vám, že v textoch nebudú žiadne nedokonalosti.

Preklad priamo do tlače

Preklad určený do tlače špeciálne spracujeme v DTP štúdiu. Po preklade text prechádza ešte jazykovou korektúrou rodeným hovorcom. Následne je zaslaný grafikom v DTP štúdiu, kde sa zalomí a upraví. Pred odoslaním späť k vám či priamo do tlače text prejde ešte predtlačovou finálnou korektúrou. Radi pre vás zabezpečíme aj tlač vytvorenej publikácie a vy sa tak môžete tešiť na hotový materiál bez ďalších starostí.

Súdne overené preklady alebo preklady s okrúhlou pečiatkou

Súdne overený preklad vyhotovuje prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR na vykonávanie úradných prekladov, ktorý je zapísaný do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

K takémuto prekladu potrebujete mať k dispozícii originál alebo notársku overenú kópiu daného dokumentu, ktorá sa zviaže s prekladom. Jeho súčasťou je vyhlásenie prekladateľa o autenticite prekladu (takzvaná prekladateľská doložka), okrúhla pečiatka a podpis prekladateľa.

Bezplatný odvoz a dovoz dokumentov

V prípade súdneho prekladu pre vás v rámci Košíc, Bratislavy a blízkeho okolia zabezpečíme bezplatný odvoz a dovoz dokumentov priamo do vašej kancelárie a to úplne zadarmo.